Strategisk design

2 dagar

En del designbeslut påverkar hela projektets förlopp. Det finns störst behov av modellering i komplexa situationer, men trots det händer det alltför ofta i större projekt att modellering misslyckas eller frånkopplas den faktiska designen. Den här kursen utforskar prinicper för att bättre se helheten, fokusera insatser på kärnan i systemet och koordinera systemutvecklingsarbete mellan flera team.

Det finns ingen öppen kurs inbokad för närvarande. ANMÄL INTRESSE

Den här kursen lär dig att: 

 • Skapa en helhetssyn över situationer där utveckling bedrivs av flera team, relaterat till framgångsrikt designarbete.
 • Fokusera kompetens och resurser till de delar av systemet där utväxlingen är som störst.
 • Få ut så mycket som möjligt av färdiga komponenter, fritt tillgängliga eller inköpta, i kombination med egenutvecklad mjukvara.
 • Hantera olika designstilar, utvecklingsmetoder och kvalitetsnivåer i stora system, samtidigt som förmågan att utveckla och förfina kärnan i systemet bibehålls.
 • Utveckla olika strategier för att skapa nya fristående projekt, även i situationer med många beroenden till äldre mjukvara.

Presentationer och diskussioner sker på svenska. Kursmaterialet och övning är på engelska. kursen är en officiell DDD-kurs designad av Eric Evans och Doman Language, Inc.

Ur innehållet

Dag 1

Förmiddag: Kontextkartläggning

 • Ett pragmatiskt angreppssätt för att hantera en mångfald av modeller och designer i riktiga projekt
 • Relationer mellan delsystem, så väl som relationer mellan team

Eftermiddag: Destillera ner kärnan i domänen

 • Destillera ner kärnan i domänen
 • Se till att mjukvarustrategi och affärsstrategi hänger samman
 • Hitta de krav som utmärker sig som extra viktiga, i en omfattande samling krav
 • Förtydliga en delad vision
 • Lägga grunderna för ett framgångsrikt projekt

Dag 2

 • Möjliggöra innovation även i situationer där du till stor del måste förlita dig på existerande äldre system
 • Utforma strategier för framgångsrik mjukvaruutveckling

Målgrupp

Utvecklingschefer, chefsarkitekter, mjukvaruarkitekter, seniora utvecklare och team-ledare.

Förkunskaper

Erfarenhet av utveckling av stora mjukvarusystem med flera team.

 

 

Strategisk design

Frågor om kursen?

Har du frågor eller vill beställa en skräddarsydd kurs, ring Pär Buskas på +46 736 20 44 80 eller skicka ett mail →

Lärare

Patrik Fredriksson

Patrik Fredriksson

Patrik har jobbat som systemutvecklare och mentor sedan mitten av 1990-talet. Biografi →

Domain Language, Inc
This course is offered in partnership with Domain Language, Inc.

Vässa din utvecklingsavdelning

Ni vill bli bättre på att utveckla mjukvara. Vi skräddarsyr företagsinterna utbildningar om systemutveckling och agil utveckling. Bland kunderna finns Connecta, Skandikon och GE Healthcare.

Om Citerus

Citerus hjälper företag att lyckas med sin mjukvaruutveckling. Vi erbjuder metodinförande, kurser och träning samt systemutveckling och kan dessutom avlasta våra kunder genom ta oss an både delprojekt och hela projektåtaganden. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Citerus kunder har den gemensamma nämnaren att de ser mjukvaruutveckling som affärskritiskt. Läs mer →

daily
1.0