Agile Project Portfolio Management

1 dag

Ni har genomfört (eller startat) en övergång till Scrum eller annan lättrörlig projektmetodik. Detta fungerar bra för teamen, men vissa av problemen kvarstår i projektstyrningen.

Det finns ingen öppen kurs inbokad för närvarande. ANMÄL INTRESSE

Problemen som fortfarande finns kvar kan vara:

- Det finns fortfarande panikprojekt som måste hanteras.
- Det dyker fortfarande upp sista-minuten-rättningar som måste göras.
- De kritiska resurserna är fortfarande en trång sektor som alla drar i samtidigt.
- När teamet är färdigt med en iteration, känner de ändå inte att de är riktigt färdiga.
- Ni driver (alltför) många parallella projekt som teamen skall hantera under en iteration.

Var inte den agila världen tänkt att göra allt lättare? - Varför kvarstår då problemen?

Målsättningar

Efter denna interaktiva workshop kommer du ha verktyg för att i din ledande roll ha bättre förutsättningar att upprätta, utveckla och underhålla en agil projektportfölj.

Innehåll

Ett lättrörligt arbetssätt synliggör problem, detta inkluderar även styrningsfrågor. En typisk sådan fråga handlar om beslutsfattande - eller snarare brist på beslutfattande - kopplat till upprättande och underhåll av projektportföljen.

I denna endagsworkshop kommer Johanna Rothman (internationell föreläsare, uppskattad konsult och författare till boken "Manage Your Project Portfolio") dela med sig av sina erfarenheter för att uppnå bättre styrning av den agila projektportföljen.

Ni kommer utgå från att definiera en projektportfölj, samt diskutera hur man etablerar och underhåller den. Ni kommer gå igenom på vilka sätt agila arbetsmetoder som Scrum har bäring på projektportföljen och projektstyrningen. Vi kommer att tala om metoder för att evaluera och ranka projekten i portföljen, samt hur man kommer till beslut om vilka projekt som skall startas, och hur man säger nej. Nästa fas är att iterera projektportföljen, fatta beslut och utveckla den över tiden. Vilka mätetal kan du använda som beslutsunderlag?

Samtliga delar i workshopen innehåller praktiska övningar och utrymme för diskussion. Kursen hålls på engelska

Målgrupp

Ledare med direkt eller indirekt ansvar för projekt- eller produktorganisationer.

Förkunskapskrav

Minst ett år i en ledande roll.

 

Agile Project Portfolio Management

Frågor om kursen?

Har du frågor eller vill beställa en skräddarsydd kurs, ring Pär Buskas på +46 736 20 44 80 eller skicka ett mail →

Lärare

Johanna Rothman

Johanna Rothman

Consults, speaks and writes on managing high-technology development. Biografi →

Vässa din utvecklingsavdelning

Ni vill bli bättre på att utveckla mjukvara. Vi skräddarsyr företagsinterna utbildningar om systemutveckling och agil utveckling. Bland kunderna finns Connecta, Skandikon och GE Healthcare.

Om Citerus

Citerus hjälper företag att lyckas med sin mjukvaruutveckling. Vi erbjuder metodinförande, kurser och träning samt systemutveckling och kan dessutom avlasta våra kunder genom ta oss an både delprojekt och hela projektåtaganden. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Citerus kunder har den gemensamma nämnaren att de ser mjukvaruutveckling som affärskritiskt. Läs mer →

daily
1.0