From Java to Clojure Followup

Interest in the From Java to Clojure article has been pretty big, rarely before have we seen a PNEHM!-article getting so much attention! I have also gotten some great feedback, in particular Stuart Halloway suggests that we use Clojure-contrib's seq-utils/frequencies to improve the code. Since we use Apache Commons Collections in the Java version of the code, its only fair for us to dive into the goodness of Clojure-contrib to see what can be of use there.

Interest in the From Java to Clojure article has been pretty big, rarely before have we seen a PNEHM!-article getting so much attention!

I have also gotten some great feedback, in particular Stuart Halloway suggests that we use Clojure-contrib's seq-utils/frequencies to improve the code. Since we use Apache Commons Collections in the Java version of the code, its only fair for us to dive into the goodness of Clojure-contrib to see what can be of use there.

Let us start by a quick review of what our final version of the Clojure code looked like:


(ns step4.pnehm.clojure-orderer)

(defn count-words [coll]
(reduce #(merge-with + %1 {%2 1}) {} coll))

(defn cmpr [[val1 freq1] [val2 freq2]]
(let [freq (compare freq2 freq1)]
(if-not (zero? freq) freq (compare val1 val2))))

(defn order-by-freq [coll]
(keys (sort cmpr (count-words coll))))


As it turns out, clojure.contrib.seq-utils/frequencies does exactly what our function count-words does, as such we can use it as a drop-in replacement. A version which uses contrib now looks like this:


(ns withcontrib.pnehm.clojure-orderer
(:use clojure.contrib.seq-utils))

(defn cmpr [[val1 freq1] [val2 freq2]]
(let [freq (compare freq2 freq1)]
(if-not (zero? freq) freq (compare val1 val2))))

(defn order-by-freq [coll]
(keys (sort cmpr (frequencies coll))))


We have to make sure we :use clojure.contrib.seq-utils, and then we can replace our call to count-words, with a call to frequencies.

Now, for extra credits, let's look inside the frequencies function in Clojure-contrib, to see what i looks like:


(defn frequencies
"Returns a map from distinct items in coll to the number of times
they appear."
[coll]
(reduce (fn [counts x]
(assoc counts x (inc (get counts x 0))))
{} coll))


The implementation is quite different from our own, it feels a bit more straight-forward and intuitive. Initially, an empty map is created. As the collection is reduced a copy of the map is created for each processed item and the item is added with an incremented count (if the item already is in the map) or added to the new map with a count of one (if it is the first time the item is processed). get, gets a value from the map given a key, if there is no match the default, '0', is returned. inc increments the value, and assoc associates the value to a key in the map.

Not only is this version simpler than our own (which is good), it's also much faster (also good). Using seq-utils/frequencies a sample run with our micro-benchmark now looks like this (sorting 100 characters with 10000 samples):

Java: 120 ms
Groovy: 538 ms
Time Clojure: 563 ms

Excellent!

So, Joshua Bloch's item 47 in Effective Java (2 ed) applies as always: Know and use the libraries. If you get the feeling that someone must have done what you are about to do before you, someone most probably have.

Many thanks to Stuart Halloway (who will be at Øredev next week, don't miss it!).

The sources at http://code.google.com/p/pnehm-java-to-cool-language-x/ have been updated with the alternative version.

comments powered by Disqus

Toppbetyg till Citerus utbildningar

Citerus har lett utbildningar i agila metoder sedan 2003, då företaget anordnade Sveriges första Scrum-kurs. Idag får Citerus scrum master-utbildning 9 av 10 i snittbetyg från deltagarna. Läs mer →


Vad är upplevelsebaserat lärande?

Tänk tillbaks på en gång när du verkligen lärde dig något viktigt. En gång när du fick en riktig aha-upplevelse som ledde till att du började tänka och bete dig på ett nytt sätt. Bli inte förvånad om detta var i en helt annan situation än i ett klassrum. Du visste ju redan att de verkliga lärdomarna kommer när vi minst anar dem. Läs mer →


Sandra Ahnkron, Talent Manager

Citerus växer

Vi vet att man kan förändra världen med hjälp av mjukvara. Vill du vara med?  Lär dig mer om oss →


Pär Buskas

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta Pär Buskas för information om våra konsulttjänster och utbildningar.  Kontakta Pär →


Inspiration via e-post

Har du också ett engagemang för utvecklingen i branschen? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev, där vi delar med oss av artiklar, inspiration och möjligheter.

Du kan enkelt säga upp din prenumeration om du ändrar dig. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till tredje part.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

 

 

 

Om Citerus

Citerus hjälper företag att lyckas med sin mjukvaruutveckling. Vi erbjuder metodinförande, kurser och träning samt systemutveckling och kan dessutom avlasta våra kunder genom ta oss an både delprojekt och hela projektåtaganden. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Citerus kunder har den gemensamma nämnaren att de ser mjukvaruutveckling som affärskritiskt. Läs mer →

monthly
0.5