Categories
Metod

Att leda en agil organisation

Många ledare känner sig osäkra på sin egen roll i en agil organisation, eller vid införandet av agila arbetssätt. Ofta lejer man antingen ut förändringen till en konsultbyrå eller så försöker man genomföra den med sina gamla betrodda verktyg från projektorganisationen. Båda metoderna riskerar att ge olyckliga konsekvenser. Den här problematiken har den agila världen […]

Categories
Metod

Sex fallgropar vid förändringsarbete

Förändringsarbete är ofta lika med långa stora projekt, kräver speciella (dyra) förändringsledare och ger sällan önskat resultat. Dessutom skakar det om medarbetarna och skapar oro. Det behöver inte vara så! Förändringar kan faktiskt vara engagerande, motiverande och decentraliserade aktiviteter. Arbetet kan drivas av medarbetarna själva, kosta en bråkdel av mastodontprojekten och ändå överträffa förväntningarna. Det […]

Categories
Metod

Tre sorters agila förändringsledare

Är agil förändringsledning en enda kompetens och en enda process där ett enda verktyg eller ramverk räcker för att ge den önskade förändringen? Esbjörn Hyltefors har oberserverat tre olika sorters agila förändringsledartyper: Förbättraren, paradigmskiftaren och holistikern.

Categories
Metod

Brief Overview – Integral Agile Transformation Framework™

The road to organizational agility using an Agile transformation is littered with pundits and ads telling you to go this way or that, use this tool not that, believe this philosophy rather than others. So many choices! All have wisdom, and limitations. How can you sort this all out? Are any of them the answer? Which […]