Categories
Mjukvaruhantverk Teknik

Kom igång med Microservices!

Amanda Cirverius och Nathalie Cirverius är backend-konsulter på Citerus och vi träffar dem under Citerus temakväll för “Microservices”, där de delade med sig av sina erfarenheter. Varför är microservice-arkitekturen så populär nu och hur kommer man igång? Vad är fördelarna med en microservice-arkitektur? Genom att ha koden uppdelad i egna komponenter så vi har all […]

Categories
Metod Personlig förändring

Q&A Evolvagility Workshop with Michael Hamman and Clive Prout

We asked Michael Hamman, the workshop leader and author of the book “Evolvagility” to answer questions about this workshop. He will help you enable leaders that will create a resilient, decentralized and self-learning organization. Q: Why should I take this workshop? Because, whether you think of yourself this way or not, if you have any kind of role in making Agile real, […]

Categories
DDD Mjukvaruhantverk

Tackling complexity in the heart of software

This blog post is a compilation of my thoughts from two meetups that me and my colleagues at Citerus hosted last fall with the topic Cynefin ♥ DDD. The purpose of the meetups was to explore the relationship between the Cynefin framework and Domain-Driven Design. To get the most out of this blog post it’s […]

Categories
Citeruskulturen Mjukvaruhantverk Teknik Utbyte & Lärande

Möt vår kollega Nathalie Cirverius

Nathalie är en av våra javautvecklare och har precis genomgått Citerus halvårsprogram för backendutveckling  Citerus Agile Developer Jumpstart hos en av våra klienter där hon just nu avslutar projektet. Vi passade på att fråga mer om hennes tid på Citerus. När vi för Jumpstart programmet på tal skiner hon upp. “Det har varit en fantastisk kickstart! Jag […]

Categories
Citeruskulturen Mjukvaruhantverk Teknik Utbyte & Lärande

Möt vår kollega Amanda Cirverius

Amanda är Java-utvecklare och har precis genomgått Citerus halvårsprogram för backendutveckling, Citerus jumpstartsprogram på uppdrag för en av våra klienter där hon just nu avslutar projektet. Amandas Jumpstartprogram började hösten 2018 vilket var en fantastisk start på en karriär som mjukvaruutvecklare. “Jag hade ett otroligt stöd av min mentor på Citerus. Inte bara det, jag hade och kommer […]

Categories
Metod Mjukvaruhantverk Personlig förändring Utbyte & Lärande

Modern Agile och högpresterande team

Vad är det egentligen som får människor att känna sig fantastiska och verkligen leverera på toppen av sin förmåga? Forskning visar att det som avgör om man arbetar i en organisation eller ett team som är högpresterande, är trygga förutsättningar eller: psykologisk trygghet. Vi har alla varit i situationer då vi känner att vi verkligen […]

Categories
Metod

Att leda en agil organisation

Många ledare känner sig osäkra på sin egen roll i en agil organisation, eller vid införandet av agila arbetssätt. Ofta lejer man antingen ut förändringen till en konsultbyrå eller så försöker man genomföra den med sina gamla betrodda verktyg från projektorganisationen. Båda metoderna riskerar att ge olyckliga konsekvenser. Den här problematiken har den agila världen […]

Categories
Metod Utbyte & Lärande

När passar agilt?

Inspirerad av Cecilia Borgs korta artikel “Vad är agilt?” så tar jag vid med en nästan lika kort artikel (och rubrik): “När passar agilt?” Agilt är inte alltid svaret, men det är ett förhållningssätt vars relevans fortsatt att öka stadigt under många år. Det traditionella tillvägagångssättet till företagsledning och mjukvaruutveckling fungerar bra i förhållanden som är relativt stabila, […]

Categories
Metod Mjukvaruhantverk Teknik Test

Bättre struktur med Gitflow

Alltför många brancher i en kodbas med komplicerad integration skapar ofta problem i utvecklingsorganisationer. Genom att införa versions­hanterings-metodiken Gitflow så slipper du många problem och förvirring kring versions­hanteringen under din mjukvaruutveckling. Gitflow kan vara lösning på dina problem men beror på hur din utvecklings- och deployment-process ser ut och hur ofta man levererar. Utmaning att […]

Categories
Metod Personlig förändring

Fyra förändringar och en ego boost

Vad är det som händer under livet som gör oss till de personer vi faktiskt är idag? Vilka människor träffar vi? Vad får vi för kommentarer och feedback som ger oss aha-upplevelser och som förändrar och förädlar oss? Här bjuder Tobias Modig bjuder på SIN historia.  Världshistorien är fylld av händelser som har förändrat människor, […]