Briljant Ekonomisystem får nöjdare kunder via molnbaserad e-learning

Anders Waern, utbildningsansvarig inom Briljant Ekonomissystem säger: Eftersom det handlar om förhållandevis många användare är kraven på tillgänglighet höga. Även säkerhet är en viktig faktor. Citerus har förstått våra behov och utvecklat en e-learninglösning som uppfyller våra kunders önskemål. Vi är mycket nöjda med resultatet.

 

Bakgrund

Briljant Ekonomisystem erbjuder systemstöd för order, lager fakturering, leverantörsfakturor, tid-/projektredovisning, hyror samt löner. Många av Sveriges ledande revisions- och redovisningsbyråer märks bland kunderna, men också många företag inom entreprenad och konsultbranschen.

Utmaning

För att rationellt nyttja sin investering, så behöver kunden inte enbart programvara, utan även utbildning i systemet och hur det skall användas. Briljant har återförsäljare runt om i landet som tillhandahåller traditionell kursverksamhet. Ibland saknas dock ett mer flexibelt och lättillgängligt sätt att lära sig systemet, inte minst då det rör sig om ett stort antal slutanvändare som skall lära sig en del av systemet.

Lösning

Dagens teknik gör det möjligt att erbjuda e-learning. Hela systemet finns inspelat, vilket man ville tillgängliggöra till sina kunder på ett smidigt sätt. Briljant tog då kontakt med Citerus för att få en kompetent samarbetspartner som kunde skapa de tekniska förutsättningarna för e-learning. Citerus konsult Mattias Holmqvist har tillsammans med Briljant definierat en kravlista, och har enligt en gjord prioritering implementerat dessa i nära samarbete med Briljant. Så snart en funktion var färdig, har den kunnat sättas i produktion, för att på så sätt få snabb feedback från kunderna.

Mattias berättar: Briljant Ekonomisystem har själva idag ingen möjlighet att drifta en webbapplikation av detta slaget så att hitta en lämplig molnplattform föll sig naturligt. Valet föll på Amazon då deras Cloudfront har stöd för att streama video till klienter på ett säkert sätt. För att kontinuerligt driftsätta nya versioner av applikationen allt eftersom användes jclouds och pallet. Själva applikationen utvecklades helt i Clojure.

Resultat

Idag har Briljant en e-learning-verksamhet som uppskattas och används frekvent av flera hundra kunder. Via en hemsida når kunderna en plats för både inspelade trailers, produktinformation, priser samt en del med “hur det går till”. När man har loggat in, kan man navigera enkelt mellan olika avsnitt, samt pausa, backa och spela upp igen. Våra kunder är mycket positiva till det nya sättet att förkovra sig, vilket visat sig i Briljants uppföljande kundundersökningar.

Anders Waern, utbildningsansvarig inom Briljant Ekonomisystem, säger: Eftersom det handlar om förhållandevis många användare är kraven på tillgänglighet höga. Även säkerhet är en viktig faktor. Citerus har förstått våra behov, och utvecklat en e-learninglösning som uppfyller våra kunders önskemål. Vi är mycket nöjda med resultatet.