Citerus bistår TUI Nordic under deras agila resa

Utmaning

TUI Nordics utvecklingsavdelning hade under en tid infört ett agilt arbetssätt i liten skala i enstaka team, med stor framgång. Däremot saknades ett enhetligt synsätt för hela IT-organisationen samtidigt som affärssidan inte var involverad i tillräckligt stor utsträckning. Detta medförde att man inte fick full utväxling av det agila arbetssättet.

Lösning

Genom att bemanna strategiska roller som utvecklingschef, teamcoach, projektcoach och testcoach har fyra konsulter från Citerus funnits på plats för att under 1,5 år hjälpa till att genomföra omstruktureringen av utvecklingsavdelningen på TUI Nordic och sprida det agila tankesättet inom organisationen, både genom att ena synsättet på agilt inom IT samt genom att förklara funktion och behov på affärssidan.

Den agila leveransorganisationen som byggdes upp baserade sig på fasta agila utvecklingsteam med nära samarbete och tät kommunikation med affärssidan. Förändringen inkluderade också en uppdaterad syn på ekonomiska styrmodeller för att bättre kunna dra nytta av den agila transformationen. I samband med detta genomfördes även en större omorganisation som bättre speglade det nya arbetssättet.

TUI Nordic skapade därmed en organisation, ett gemensamt arbetssätt samt en ekonomisk styrmodell som omfattar hela TUI Nordic. Genom detta fick man en tydlig affärskoppling och en stabil struktur som på ett bättre sätt möjliggjorde att nå de gemensamma målen.

Citerus konsulter har på olika sätt, i olika omfattning och i olika roller bidragit under hela resans gång, både med att utforma lösningar och inte minst genom att implementera den nya organisationen, det nya arbetssättet och den nya styrmodellen.

Resultat

Tack vare att TUI Nordic valde att ta hjälp av flera Citeruskonsulter i olika roller och på olika nivåer, kunde man dra nytta av respektive konsults erfarenhet och kunskap samtidigt som man skapade en enhetlighet i hur den agila implementationen genomfördes och vidareutvecklades.

”Konsulterna från Citerus har bidragit i att driva den agila metoden till en gemensam enhetlig nivå med stark affärskoppling”

Peik Martin, CIO TUI Nordic, TUI Travel PLC

TUI Nordic

TUI Nordic är en av Nordens största resekoncerner med 1,6 miljoner kunder per år och ingår i världens största resekoncern TUI Travel plc. med över 30 miljoner kunder om året. Utvecklingsavdelning består av 65 personer som utvecklar och förvaltar interna system för att driva affärsverksamheten och stödja kunder och personal före, under och efter kundens resa.

Case logga bild webb