Citerus hjälper Klarna inom Java och systemarkitektur

Ett team från Citerus finns på plats hos Klarna för att hjälpa till att implementera en Javabaserad plattform, Klarnas första backendprojekt inom systemlandskapet Java.

Under sensommaren 2013 började ett team konsulter från Citerus sitt arbete hos Klarna för att förbereda och starta upp projektet med att implementera en Javabaserad plattform.

Plattformen kommer att utgöra en mycket viktig komponent i Klarnas totala systemkarta och blir samtidigt det första backendprojektet inom systemlandskapet Java hos Klarna. Det initiala fokuset på arkitektur och verktygsval övergår snabbt i att skapa och leverera affärsnytta iterativt.

Parallellt löper ett kompetensöverföringsuppdrag där agil arkitektur och modern systemutveckling i Java står i fokus.

Citerus har Sveriges mest namnkunniga konsulter inom områden som domändriven design samt transaktionsintensiva och eventdrivna backend-system. Denna kunskap och det faktum att Citerus erbjuder en mix av coaching, konsulting och utbildning inom dessa områden gjorde att Klarna valde Citerus som sin partner för att bygga upp sin Javautveckling.

Citerus har tidigare stöttat Klarna med agil coachning. Du kan läsa mer om det projektet här.