Citerus hjälper Klarna med ny plattform för globala betalningstjänster

Efter flera år av kraftig tillväxt hos Klarna fanns ett behov av att utveckla en ny tjänsteplattform som bas för ytterligare expansion till fler länder. För att klara av implementation och utbildning av medarbetarna tog Klarna Citerus konsulter till hjälp.

Bakgrund

Klarna grundades i Stockholm 2005, utifrån en enkel och tydlig idé: Att göra det enklare för människor att handla. I dag är Klarna ett av Europas snabbast växande företag med över 1000 anställda och verksamhet i 14 länder. Drygt 25 miljoner konsumenter använder deras betalningslösningar och målet är att tillhandahålla det sätt som världen helst handlar på.

Utmaning

Efter flera år av kraftig tillväxt fanns ett behov av att utveckla en ny tjänsteplattform som bas för ytterligare expansion till fler länder. Klarna avsåg att bygga sitt nya system baserat på en tjänsteorienterad arkitektur, som till skillnad från det befintliga huvudsakligen skulle utvecklas i Java. För att implementera den nya lösningen och utbilda personalen i den nya utvecklingsmiljön krävdes att man rekryterade några nyckelpersoner med spetskompetens inom tjänsteorienterad arkitektur och Java.

Lösning

Citerus har tidigare hjälpt Klarna att införa ett lättrörligt arbetssätt i organisationen och fick nu förtroendet att tillsammans med interna utvecklare, produktägare och affärsansvariga designa och bygga den nya Javabaserade plattformen. Uppdraget innefattande även kompetensöverföring, där domändriven design, agil arkitektur och modern systemutveckling i Java stod i fokus.

Citerus konsulter har varit verksamma i de delar av systemet som hanterar ordrar, gränssnitt som används av e-handlarna samt all form av kommunikation med konsument, e-handlare och banker. Som seniora Java-utvecklare och coacher i två team parallellt har Citerus konsulter stöttat Klarnas utvecklare som tidigare inte arbetat med Java till att snabbt bli produktiva i det nya språket och dess ekosystem. Arbetet har också i hög grad handlat om att bidra med kunskap och erfarenhet av att arbeta i komplicerade projekt med snäva tidsramar.

Under projektets gång har Citerus tillsammans med Klarnas egna utvecklare skapat processer för automatiserad och kontinuerlig leverans och övervakning i Klarnas privata molntjänst, där ansvar för support och drift av tjänsterna ligger hos teamen själva.

Resultat

Genom att oförtröttligt fokusera på enkla och skalbara tekniska lösningar och hålla ett knivskarpt öga på omfång lyckades Citerus konsulter hjälpa Klarna att bygga ett helt nytt system för betalningstjänster från grunden på sex månader. Den 1 juli 2014 lanserades Klarnas tjänster i Storbritannien i och med att det första skarpa köpet gjordes på den nya plattformen.

 “Citerus är en viktig del i vår framgång att på rekordtid etablera oss på en ny marknad. Med sin djupa förståelse för agila metoder och en känsla för vad som verkligen är viktigt, har Citerus hjälpt och inspirerat oss till att bli bättre på att hitta enkla och rubusta lösningar på komplexa problem. Tack vare Citerus energi och klarsynthet har vi fått stöd i att ta de rätta besluten under projektets gång. Vi kan utan tvekan rekommendera Citerus till vilket annat företag som helst med ett agilt mindset, som önskar ta nästa steg i sin utveckling.”

David Rejdemyhr, Development Manager, Klarna