Scrum – ett lyft med affärsnyttan i fokus för eTRAVELi

Citerus har hjälpt oss utveckla en metodik som gör att vi kan jobba snabbt och effektivt – med affärsnyttan i fokus, säger Christian Hirsch, teknisk utvecklingschef på onlinereseföretaget eTRAVELi.

 

Hört talas om reseföretaget eTRAVELi? Inte? Det är inget du behöver skämmas över. För trots att eTRAVELi, eller European Travel Interactive som företaget egentligen heter, är en marknadsledande koncern som beräknas omsätta omkring 5 miljarder SEK under 2010 är det inte många som känner till resebyråjätten. Men koncernens varumärken är desto mer välkända. Supersavertravel, Travelstart, Flygvaruhuset, Seat24 och Travelfinder.se är några av de väletablerade företagsnamn som ryms under eTRAVELis paraply.

– Allt vi gör planeras med Scrum. Vi har större planerade releaser var fjärde vecka. Det är då nya fl ygleverantörer, nya betalningssystem, eller helt nya webbplatser implementeras i systemen. Varannan vecka har vi mindre releaser då exempelvis nya funktioner läggs till och mindre problem åtgärdas, förklarar eTRAVELi:s tekniske utvecklingschef, Christian Hirsch.

Växande marknad

När eTRAVELis vd, Ralph Axelsson, startade Seat 24 i blygsam skala för tio år sedan, tillhörde bolaget branschens pionjärer. Idag, när resebutikerna minskar i antal samtidigt som internetbokandet ökar stadigt, är det nog få som tvivlar på att en stor del av resebranschens framtid tillhör online-resebyråerna. Inte minst eftersom konceptet bara kräver en tiondel av den personalstyrka som resebyråer av traditionellt snitt skulle behöva för att administrera mot- svarande antal resor. Och ur konsumentsynvinkel är det förstås bekvämt att göra snabba prisjämförelser och beställa biljetter hemma från köksbordet.

Huvuddelen av eTRAVELi:s omkring 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala där kundtjänst, företagsledning och driftsorganisation är stationerade. Koncernens utvecklingsavdelning, där ett tiotal programmerare arbetar för att knyta ihop verksamheten tekniskt, håller däremot till i Göteborg. Utvecklingsavdelningen startades 2007 och ambitionsnivån för organisation, planering och dokumentation var hög, kanske till och med alltför hög.

– Ja, vi sköt nog lite över målet… Avdelningen föddes ur två väldigt entreprenörsdrivna bolag som hade jobbat med kund- och affärsnyttan i fokus, men med ganska lösa boliner. När organisationen växte insåg vi att det skulle behövas mer struktur. Men resultatet blev att vi snärjde vi in oss i ett trögjobbat arbetssätt där alltför mycket tid ägnades åt formalia och för lite åt arbete, förklarar Christian och fortsätter: ’

”Scrum passar oss väldigt bra! Vi vill ju att alla ska känna sig delaktiga och ta mycket eget ansvar för att driva projekten framåt…”

– Snart kom vi fram till att vi visserligen ville ha ordning och reda, men att vi samtidigt ville jobba mer agilt för att få ut nya funktioner på webbplatserna snabbare. Citerus har fungerat utmärkt som pådrivare och bollplank i den här processen. Vi har fått en väldigt lyhörd vägledning som hjälpt oss komma fram till en effektiv arbetsmetodik.

Snabbt och lättrörligt

Numera jobbar eTRAVELi enligt Scrum för att driva effektiva projekt i en organisation där medarbetarna jobbar på skilda håll rent geografiskt. Två utvecklingsteam, med representanter från olika avdelningar och kompetensdomäner, träffas varje morgon vid 15 minuter långa videokonferenser. Upplägget gör att alla inblandade fortlöpande hålls uppdaterade om hur projekten fortskrider, samt att personalresurserna snabbt kan omfördelas vid behov.

Delaktighet och ansvar

– Scrum är väldigt bra på så sätt att metodiken kräver att teamen träffas i korta och intensiva möten varje dag. Målet med mötena är i första hand att eliminera sådant som hindrar arbetet från att gå framåt i önskad takt. Teammedlemmarna bidrar med kreativa förslag till lösningar på de frågor som dyker upp under resans gång. Alla tar gemensamt ansvar och alla lär av varandra!

Två gånger i månaden samlas scrum-teamen kring samma bord för att gå igenom den mjukvara som tagits fram under perioden och för att fatta beslut om vilka komponenter som ska publiceras. Därefter planeras nästa fyraveckorsperiod.

– Teamen kommer själva fram till vad man klarar av att leverera till nästa månad. Hos oss fungerar den här modellen mycket bättre än någon som säger “fi xa detta till fredag”. Istället för stressen och ovissheten som den typen av ledarskap kan ge har vi engagerade team där alla känner sig delaktiga i beslutsfattandet. Och man vill förstås nå de mål man själv varit med om att sätta upp.

Noggrannhet är a och o

eTRAVELi har med andra ord hittat ett effektivt sätta att jobba på. Men man har också hunnit lära sig att scrummetodiken inte är något självspelande piano:

– Man får inte slarva med Scrum Master och Produktägarroll, och man kan inte heller slarva med planeringen inför mötena. När vi hade kört enligt Scrum i ungefär ett års tid började vi fuska lite och falla tillbaka i gamla vanor genom att till exempel hoppa över möten som kändes överflödiga. Och visst, just den dagen kanske inte ett möte behövdes, men det är lätt hänt att man börjar försumma rutinerna för mycket och plötsligt sitter man med problem…

Kort om eTRAVELi

Online-resekoncernen eTRAVELi bildades år 2007 när Seat 24 och Svenska Resegruppen gick samman. Sedan dess har eTRAVELi:s verksamhet och omsättning vuxit stadigt. Utöver flygbiljetter förmedlas även kringtjänster som hotellbokningar. Idag omfattar eTRAVELi ett flertal välkända varumärken som Supersavertravel, Seat24, Travelstart, Flygvaruhuset, Flybillet.dk, Gotogate och Travelfinder. Koncernen är den största aktören inom internetresebokningar på den nordiska marknaden och är dessutom aktiv på den tyska och holländska flygresemarknaden.