Inga låsta positioner i utvecklingsarbetet hos ASSA ABLOY

Genom att plocka in erfarna och kompetenta resurser utifrån, personer som representerar bra arbetssätt och inställning, växer vi själva i det dagliga arbetet, säger Daniel Berg, utvecklingschef på säkerhetsjätten ASSA ABLOY.

 

ASSA ABLOY är världsledande inom lås och dörrsäkerhet. ”The global leader in door opening solutions” som man själva uttrycker saken.

Koncernen producerar all hårdvara som hör ihop med dörrsäkerhet. Företagets ledande position har byggts upp genom tillverkning och utveckling av låscylindrar, gångjärn, bleck och liknande produkter under mer än ett sekel.

Även om traditionell ingenjörskonst och finmekaniskt know-how fortfarande är viktiga ingredienser i framgångsreceptet handlar produktutvecklingsarbetet i hög grad om mjukvaruutveckling.

Knappast förvånande med tanke på att dörrsäkerhet numera är ett begrepp som innefattar identifieringsteknologi, ”intelligenta” passersystem, beröringsfria kortläsare, trådlös kommunikation, larmstyrning med mera.

Mångfacetterade projekt

– Vi tar fram standardlösningar och teknikplattformar för koncernens bolag runt om i världen. I regel driver vi 15-20 projekt samtidigt. Ett team kanske utvecklar ett passersystem för Tyskland, medan ett annat tar fram en ny låscylinder för USA-marknaden och så vidare, säger Daniel Berg.

Som utvecklingschef för Software Platforms har Daniel haft ett övergripande ansvar för att se till att en rad projekt avlöpt så snabbt och effektivt som möjligt. Avdelningen är en del av koncernens centrala utvecklingsorganisation, Shared Technologies, och tyngdpunkten i verksamheten ligger på mjukvaruutveckling för integrationsplattformar, passer- och säkerhetssystem. Avdelningen bildades i samband med en omorganisation januari 2006 och Citerus har varit en flitigt anlitad samarbetspartner alltsedan starten.

”Vi har inte påtvingats någon lära, utan fått bra hjälp och stöd i att hitta fram till en arbetsmodell som fungerar bra för oss”

– Ja, jag tror faktiskt att vi utnyttjat hela Citerus palett av tjänster vid det här laget. Allt ifrån resurskonsulter, till exempel duktiga javautvecklare, i enskilda programmeringsprojekt, till övergripande stöd kring metodutveckling och projektplanering på managementnivå, förklarar Daniel.

Snabbare och effektivare processer

När Software Platforms tog form involverades Citerus tämligen omgående som bollplank i metodutvecklingsarbetet. Att avdelningens verksamhet skulle drivas enligt agila principer stod klart redan från början:

– Jag hade ju redan varit inne och kikat på hur exempelvis Scrum skulle kunna användas som metod för att styra upp vårt arbetssätt. Att jobba enligt traditionell vattenfallsmodell var aldrig ett alternativ, så vi hade säkert gått i den här riktningen oavsett om Citerus kommit med i bilden eller inte. Men det går inte att komma ifrån att de bidragit med väldigt mycket värdefull input för att få metodiken att fungera bra i praktiken, säger Daniel och fortsätter:

– Vi har inte påtvingats någon lära, utan fått bra hjälp och stöd i att hitta fram till en arbetsmodell som fungerar bra för oss. Domain-Driven Design är ett annat fält där Citerus bidragit med nya kunskaper. Som jag ser det handlar agil utveckling väldigt mycket om att säga “ja” istället för “nej”. Det är inte meningen att man först ska skriva en specifikation för att sedan säga ”nej, det står inte i specen” när någon vill göra ändringar…

Agilt – hela vägen

Inom projekten arbetar man helt enligt Scrum hos Software Platforms. Faktum är att hela utvecklingsorganisationen anammat ett agiltt arbetssätt.

– Citerus hade en workshop med Shared Technologies ledning där man tog fram ett förslag för hur vi skulle kunna arbeta agilt med styrning av hela enheten när det gäller projektplanering, koordinering av produktplanering och så vidare. Man presenterade en konkret modell som vi införde rakt av!

Daniel framhåller att det kan vara lätt att bli hemmablind i det dagliga arbetet och att det därför är värdefullt att plocka in kompetenta resurser utifrån. För att hålla metodiken levande och ge en ”boost” åt arbetsgrupperna.

–Jag har medvetet valt att sprida ut Citeruskonsulterna för att de ska kunna fungera som ”katalysatorer” och bidra till att lyfta flera olika projekt. Min erfarenhet är nämligen att det inte bara handlar om erfarna och duktiga testare, javautvecklare eller vad det nu kan vara, utan även personer med bra inställning och förmåga att sprida goda arbetssätt till omgivningen.

Långvariga samarbeten

Vid intervjutillfället hade Citerus tre konsulter involverade i olika projekt och totalt sett har närmare ett 15-tal konsulter från Citerus arbetat i perioder hos Software Platforms, ibland under flera års tid. Har samarbetet med Citerus blivit en permanent del av utvecklingsavdelningens verksamhet?

– Det kan man kanske tro, men så är det ju inte. Vi ser till resultaten och tar förstås in konsulter från andra håll också. Men att ett litet företag som Citerus vunnit så många uppdrag hos oss, i konkurrens med stora bolag, säger naturligtvis något. Man har helt klart medarbetare som håller hög kvalitet och… ja, vi är helt enkelt väldigt nöjda med vad Citerus levererar!

Kort om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är en världsledande koncern inom lås och integrerade säkerhetssystem för dörrmiljöer av alla de slag. Företaget har en historik med mer än hundra års tillverkning av lås, gångjärn och relaterade produkter. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har bolaget utvecklats från regional låsspecialist till en internationell koncern som inbegriper över 200 bolag med omkring 29 000 anställda och en total omsättning på cirka 35 miljarder SEK. Idag har ASSA ABLOY representation över hela världen och marknadsledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. Inom det snabbväxande segmentet för elektromekaniska säkerhetslösningar är koncernen ledande inom områden som exempelvis passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet.