Ny utbildningsplattform åt Keewords på rekordtid

Nya användargrupper och förändrade krav på funktionalitet krävde en ny plattform som kombinerar långsiktig hållbarhet med omedelbar affärsnytta samt möjligheten att kunna produktionssätta stegvis. Till sin hjälp tog Keewords ett sammansvetsat team från Citerus.

Bakgrund

Keewords är en online-tjänst som hjälper dig att lära dig ett språk med hjälp av nyckelord. Orden är hela hemligheten med att bygga upp ett bra ordförråd och Keewords språkkurser ligger som ordlistor, så kallade spellistor.

Utmaning

Keewords har funnits som en uppskattad webbaserad tjänst under en tid. För att möta nya användare och därmed nya krav på funktionalitet har en förändrad affärs- och leveransmodell tagits fram. Denna nya modell ställde helt andra krav på den tekniska plattformen och det blev snabbt tydligt att en ny måste skapas.

För Keewords var det av yttersta vikt att välja en arkitektur som kombinerar långsiktig hållbarhet med snabb affärsnytta samt möjligheten att kunna produktionssätta ny funktionalitet stegvis.

Lösning

– Vi sökte efter en samarbetspartner som kunde vägleda oss i de tekniska val som vi behövde göra. Vi ville också ha hjälp att på ett effektivt sätt lägga grunden för den nya plattformen, säger Sten Ernerot, CEO på Keewords.

Citerus konsulter har stor erfarenhet av domändriven modellering och design, vilket är en framgångsfaktor när man bygger transaktionsintensiva affärskritiska system.

Med hjälp av teamet från Citerus skapades ett lättrörligt projekt som jobbade i korta iterationer med regelbundna avstämningar. Tekniskt drog teamet nytta av möjligheterna med Event Sourcing, en teknik som bland annat möjliggör återuppspelning av historiska affärshändelser. Eftersom all historik finns kvar i systemet kan nytt värde utvinnas omedelbart från gamla händelser allteftersom nya affärsmöjligheter uppstår. Ny funktionalitet kan använda sig av existerande data och på så sätt kan vi få fram resultat direkt, något som system baserade på mer traditionell arkitektur skulle behöva månader på sig att leverera.

För att skapa en plattform som är både skalbar och elastisk byggdes ett system baserat på CQRS, en arkitektur som lämpar sig väl för att köras i molnet.

Under utvecklingsarbetet stärkte teamet från Citerus även Keewords interna utvecklingsprocess. Några nya verktyg togs in efter noga övervägande, i syfte att stödja och visualisera planeringsarbetet så väl som att korta ner ned den totala ledtiden för ny funktionalitet. Som en del av arbetet skapades en sk leverans-pipeline för att möjliggöra snabb leverans av nya versioner av systemet med en enkel knapptryckning. Detta var något som genererade värde även till utvecklingsarbetet, då ett distribuerat app-utvecklingsteam kunde uppdatera utvecklingsmiljön på nolltid.

Resultat

“Den lyckade leveransen till Keewords påvisar åter att ett litet och väl samspelt team kan åstadkomma extremt mycket värde under kort tid genom val av okomplicerade lösningar och ett ständigt fokus på de mål som ska uppfyllas. Förtroendet som Keewords visat Citerus och det goda samarbetet mellan företagen har definitivt varit en framgångsfaktor i projektet”

Patrik Fredriksson, CTO på Citerus.

 

“Genom att ta hjälp av ett tight team från Citerus visste vi att vi skulle nå våra högt uppsatta mål vad gäller time-to-market för ny funktionalitet på den nya plattformen. Med nya spännande funktioner kan vi välkomna helt nya kundgrupper. Citerus har med sin stora kunskap och enorma engagemang levererat en plattform som är lätt att bygga vidare på och som mer än väl uppfyller de krav vi hade. De har även hjälpt till att förbättra och öka kvaliteten i vår interna utvecklingsprocess”

Sten Ernerot, CEO på Keewords.