Tight team från Citerus utvecklar tilläggsprodukt till Reco.se

Reco.se ville erbjuda en enkel möjlighet för kunder att boka en tid hos olika tjänsteföretag. För att säkerställa en effektiv lösning som snabbt tillförde affärsnytta tog Reco.se in ett tight utvecklarteam från Citerus.

Bakgrund

Reco.se är en sajt utvecklad för att hitta restauranger, bilverkstäder, frisörer, städare, konsulter med mera som är rekommenderade av tidigare kunder. Med hjälp av rekommendationer underlättar man användarnas val när man ska anlita ett tjänsteföretag och för företagen genererar rekommendationerna mer jobb.

Reco har som målsättning att utveckla sin affärsidé och skapa lösningar som underlättar den lokala handeln mellan kund och tjänsteföretag. Reco har idag t.ex över 200 000 sökningar per år på restauranger. Detta vill man kunna dra nytta av och genom processen för restaurangbesökaren erbjuda en användarvänlig bokningstjänst.

Reco.se ska erbjuda en hyperenkel möjlighet för kunder att boka en tid hos olika tjänsteföretag. Dessa bokningsförfrågningar är en efterfrågad funktion av både användare och företag, berättar Tobias Basilius, grundare av reco.se.

– Idag saknar konsumenter enkla och vettiga alternativ för att boka tid hos tjänsteföretag, så som bord på en restaurang eller klipptid hos frisören. Vi ser en stor potential i att förse företagen med en tjänst som är billig och enkel att implementera samt enkel för användaren, avslutar Tobias.

Utmaning

Reco.se hade en konkret idé om en tilläggstjänst där en användare inte bara ska få uppgifter och rekommendationer om ett tjänsteföretag, utan också en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna göra en bokningsförfrågan till företaget.

– Hela idén går ut på enkelhet, företagen ska t.ex. inte behöva skaffa sig någon avancerad bokningsapplikation utan det enda som krävs är en smartphone med internetkoppling. Tanken är helt enkelt att digitalisera kommunikationen i en traditionell bokningsförfrågan, berättar Tobias Basilius.

Lösning

Reco hade inte kapacitet att själva sköta utvecklingen. De sökte då en partner som kunde ta helhetsansvar, har fokus på affärsnytta samt förhålla sig till en begränsad tidsram och budget. Eftersom Reco tidigare samarbetat med Citerus var valet enkelt. En övergripande bild av hur tilläggstjänsten skulle utformas fanns men eftersom både tidsram och budget var snäva behövde bilden förtydligas så att parterna hade en samsyn på vad som skulle implementeras och levereras.

På Citerus initiativ, och utifrån Citerus expertis inom domändriven design, hölls en inledande endagsworkshop där de viktigaste affärsflödena sållades fram och klargjordes. Resultatet blev en fokuserad första uppsättning scenarier runt de mest värdefulla delarna av den nya tjänsten, mer exotiska specialfall och anpassningar fick vänta till senare. Detta fokus på en initial Minimal Viable Product kom att bli en kritisk framgångsfaktor i projektet och illustrerar hur värdefullt det är att Citerus kommer in redan i konceptstadiet av utvecklingsarbetet.

Tjänsten byggdes på Reco:s utvecklingsplattform, baserad på Scala, Play2 och MongoDB som nyckelkomponenter, vilket ställde höga krav på teamets förmåga att förstå och omsätta den senaste tekniken till omedelbar affärsnytta.

Citerus åtog sig att leverera detta som ett helhetsåtagande där ett sammansvetsat utvecklarteam från Citerus implementerar lösningen. För att säkerställa kvalitet och mål i ett så kort uppdrag, arbetade vi i enveckors-iterationer, med kontinuerliga avstämningar med produktägaren och andra berörda för att säkerställa att produkten utvecklades enligt kundens önskemål.

Resultat

Efter en kort men intensiv projektperiod levererades den färdiga produkten, som nu är en populär och välfungerande del av Reco.se.

Citerus hjälpte oss inte bara att praktiskt utveckla produkten utan också att förfina kravbilden så att den slutgiltiga produkten blev välfungerande, kostnadseffektiv och mer än väl uppfyller kundernas behov. Citerus kunskap om både utveckling, metod och design var verkligen en avgörande faktor för att slutprodukten blev så lyckad

Tobias Basilius, grundare av Reco.se