Vässad leveransmodell på Mynewsdesk

Mynewsdesk är ett internationellt, teknikdrivet, snabbväxande bolag inom digital PR med huvudkontor i Sverige. Företaget har 25 000 kunder och hjälper 40 000 marknadsförare att engagera opinionsbildare.

Snabbrörlig bransch

Som pionjärer inom digital PR på en hårt konkurrensutsatt marknad är Mynewsdesk helt beroende av snabbt kunna utveckla och anpassa sina produkter baserat på sina kunders behov. Citerus har som strategisk rådgivare hjälpt Mynewsdesk öka effektiviteten, korta ledtiderna och höja kvaliteten.

Framgångsrikt förändringsarbete

Uppdraget berörde stora delar av organisationen och innefattade såväl strategiska som mera operativa roller. Operativt stöttades de fyra utvecklingsteamen i deras löpande arbete, bl a i workshops, retrospektiv, planeringar, samt med att stödja teamens medlemmar individuellt. Strategiskt låg fokus på att initiera, driva och följa upp förändringsarbete kring process, kultur och arbetssätt.

Jan Andersson, utvecklingschef på Mynewsdesk, kommenterar:

“Citerus insatser har varit ovärderliga för att effektivisera processen och bistå teamens ständiga förbättringsarbete. Pragmatiskt och handfast har de hjälpt oss i alltifrån den dagliga Scrum-processen till övergripande kommunikations- och processförändringar på Mynewsdesk.”

Vill du veta mer eller har du behov av samma typ av hjälp?

 

Fyll i formuläret så berättar vi mer!

 

Ditt namn

Din epost

Telefon

Människa?
captcha

assa_abloy