Förfrågan om företagsintern kurs

Förfrågan om företagsintern kurs

Våra tillgängliga kurser
Som produktägare (PO) är det ditt ansvar att investeringen i utvecklingsarbetet blir framgångsrik. Under den här kursen fördjupar du din förståelse för hur du styr arbetet i rätt riktning, samt bygger upp dina färdigheter genom att själv prova praktiska verktyg. Kursen genomförs på svenska och certifieringen sker på engelska. Det ...
Läs mer om kursen...
Världen, marknaden och utvecklingen rör sig allt snabbare och det går inte längre att förutse eller planera på samma sätt som tidigare. Ledarskap och de metoder som tidigare varit kraftfulla ger inte längre samma effekt. I denna nya verklighet behöver såväl ledaren som ledarskapet anpassas.  Ledarens nya roll i en ...
Läs mer om kursen...
Vad är det egentligen som får människor att känna sig fantastiska och verkligen leverera på toppen av sin förmåga? Forskning visar att det som avgör om man arbetar i en organisation eller ett team som är högpresterande, är trygga förutsättningar eller: psykologisk trygghet. Detta är också en viktig del i ...
Läs mer om kursen...
Building the right product Every two weeks we meet, remotely, for three hours to learn—and get inspired around different topics—and help each other with our current product challenges. “Citerus’ Product Discovery Master Class plants seeds that make the right ideas thrive, mixed with deep dive sessions crunching relevant business and ...
Läs mer om kursen...
Certified Scrum Product Owner is a 3-day course where you gain a deeper understanding about agile product ownership. The course is taught through interactive activities, real-world experiences, discussions and sharing. Take aways:
  • How to help teams get successful
  • A deeper insight into the product owner role
  • Great tools to use ...
    Läs mer om kursen...
Agile Transformational Leader is a three-day workshop for Agile Leaders, Managers and Coaches that work at the enterprise level in Agile transformations, transitions or improvements. In Sweden the workshop is provided with Round Pegs in partnership with Michele Madore. Trans4mation TM. The workshop is designed by Michele Madore and built ...
Läs mer om kursen...
Det här är den definitiva utbildningen för dig som vill förstå agilt arbete och Scrum på djupet - oavsett vilken roll du har. Under två intensiva och upplevelsebaserade dagar får du lära dig vad som får agilt arbete med Scrum att fungera samt hur du hjälper teamen i er organisation ...
Läs mer om kursen...
Certified Scrum Master is a 2-day course where you will gain a deeper understanding of how Scrum works and why. The course is taught through interactive activities, real-world experiences, discussions and sharing. Take aways:
  • A deeper understanding of how the flow in Scrum works, and why it works
  • How you as ...
    Läs mer om kursen...
Är din organisation på väg att börja med Scrum eller någon annan agil metod eller är du bara nyfiken på att lära dig mer? Genom övningar, diskussioner och teoripass får du övergripande kunskaper kring agila metoder och verktyg. Det här tar du med dig hem Vad är agilt?