Dan Peterström

Systemutvecklare med kompetens att gå från ax till limpa inom back-end och front-end samt produktsätta i molnet. Bidrar till att team lyckas leverera kvalitativ mjukvara som användaren verkligen uppskattar med hjälp av en agil inställning både till projektmetodik liksom utvecklingsmetodik och förmåga att få parprogrammering och TDD att fungera i team. Initiativtagare till lärotillfällen som ökar entusiasmen för hantverket i hela team och förbättrar individuella färdigheter.

Roller: Utvecklare
E-post: [email protected]
Mobil: 076 – 880 06 42
LinkedIn: //se.linkedin.com/in/danpeterstrom