Markus Lindgren

Markus är en lättrörlig Java-utvecklare med fokus på affären. Han anser att bra system skapas genom ett nära samarbete mellan utvecklare och affär. Markus trivs bäst i ett sådant samarbete när han iterativt får diskutera, modellera och implementera lösningar på affärens problem.

Några av Markus favoritverktyg är:

  • Domain-Driven Design: Resultatet blir så mycket bättre när utvecklare och affär löser problem tillsammans.
  • Pragmatisk och okomplicerad systemarkitektur: Teknik är till för att kostnadseffektivt lösa företagets problem.
  • Mjukvarukvalitet: Lättförvaltad kod gör att fokus kan läggas på nyutveckling.