Matherey Nunez

 

Matherey Nunez är agil testledare, djupt rotad i tekniken med siktet inställt på en stabil och funktionell produkt. Matherey har jobbat i små utvecklingsteam och med utvecklingsorganisationer och coachar in i ett kvalitetstänk samtidigt som hon hjälper till att automatisera och underlätta testandet.

Matherey är civilingenjör och har lång erfarenhet av teknik och testledning. Hon hjälper organisationer att gå från att ”leta buggar” till ett tidigt kvalitetstänk och en robust produkt.

Hon har en unik profil som agil testledare där hon både sätter sig brevid och kodar, samt håller blicken på strategin och coachar gruppen framåt. Hon skapar tillsammans med gruppen en klar struktur kring hur systemet kan automatiseras och vilken testning som behövs.

Mathereys bloggar

Bättre på allt med agilt kvalitetsarbete

Roller: Agile Test Lead
E-post: matherey.nunez @citerus.se
LinkedIn: se.linkedin.com/in/matherey-nunez

matherey_web