Nathalie Cirverius

Nathalie är Javautvecklare med fokus på backendutveckling.

Nathalie tycker om att jobba med problemlösning, att bryta ned något komplext i mindre delar och att se saker ur olika perspektiv. Dessutom är en av hennes specialiteter att strukturera kod.

Är det något som Nathalie verkligen brinner för när det gäller arbetssätt och metodik så är det parprogrammering och mobbprogrammering, både för koden som produceras så väl som för team-känslan.

Lär känna Nathalie

Roll: Utvecklare

E-post: [email protected]

Nathalie Cirverius 2