Rickard Sundin

Rickard hjälper team och utvecklingsavdelningar att få mjukvarubyggandet att fungera ännu bättre och skapa mer värde. Ibland genom att stötta organisationens förändringsarbete som coach, och ibland genom att själv delta i utvecklingsarbetet och driva förändringen med exemplets kraft.

Receptet är både enkelt och svårt:

  • Förstå användaren av mjukvaran, dennes utmaningar och framgångsfaktorer, så att vi arbetar på rätt problem.
  • Utveckla och vidareutveckla färdigheter i språk, ramverk och utvecklingsverktyg, så att arbetet går lätt och effektivt.
  • Automatisera repetitivt arbete, så att risker minskar och mer tid frigörs.
  • Utveckla kommunikativ förmåga i skrift och tal, så att både krav, kod och dokumentation är lätt att förstå och så att risken för missförstånd och friktioner minskar.

 

 

Roller: Utvecklingsledare, Scrum Master och utvecklare
E-post: [email protected]
Mobil: 0709-439088
Twitter: @rickardsundin
LinkedIn: //se.linkedin.com/in/rickardsundin