Dan Peterström

Dan Peterström

Dan Peterström

Utvecklare

Dan är en fullstack-utvecklare och tech lead som gärna jobbar i molnet. Dan hjälper utvecklingsteam att leverera affärsvärde och mjukvara av hög kvalitet som håller över tid.

Dan hjälper också till att tekniskt coacha team till ökat samarbete, t ex genom par- eller mobbprogrammering samt få in kvalitet och test tidigt i utvecklingscykeln genom TDD.

Uppdragsrapport: RxJava för att slippa callback-hell och en synnerligen kritisk komponent 2018-05-17 - I en serie intervjuer får vi träffa några av Citerus utvecklare ute på uppdrag. Här träffar vi Dan Peterström som bygger en gateway mot underliggande system.

Vill du ta hjälp av Dan?

Kontakta Johan Östling

Via telefon 073 522 22 03 eller varför inte använda följande smidiga formulär:

Några av Dans kollegor

Utvecklare
Utvecklare
Agil coach
Utvecklare