Helena Solheim

Helena Solheim

Helena Solheim

Affärsutvecklare

Att planera det okända… 2021-02-26 - …när förutsättningarna inte går att förutse – hur gör man då? Citerus har under alla våra år drivits av dialog och  kunskapsdelning. Vi lär gärna ut och delar med oss för då lär vi oss själva bättre. Samtidigt söker vi ständigt nya insikter och kunskaper. Efter sommaren började vi med “Runda-bords-samtal” där vi bjuder in […]

Några av Helenas kollegor