Certifierad Produktägare i Scrum

2 dagar

Som produktägare är det ditt ansvar att investeringen i utvecklingsarbetet blir framgångsrik. Under den här kursen fördjupar du din förståelse för hur du styr arbetet i rätt riktning, samt bygger upp dina färdigheter genom att själv prova praktiska verktyg.

28-29 Mar SEK Stockholm Tobias Fors ANMÄL INTRESSE
11-12 Jun SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
28-29 Aug SEK Stockholm Tobias Fors ANMÄL INTRESSE
9-10 Oct SEK Göteborg Till bokningen
16-17 Oct SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
10-11 Dec SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
19-20 Mar SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
17-18 Apr SEK Göteborg Till bokningen
28-29 May SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
17-18 Sep SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
20-21 Nov SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
24-25 Apr SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
28-29 Aug SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
8- 9 Oct SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen
10-11 Dec SEK Stockholm Tobias Fors Till bokningen

Alla priser är exklusive moms.

Vad tidigare deltagare gillade

"Kursledaren verkade ha mycket djup praktisk erfarenhet från olika sorters projekt, och kunde därför relatera till deltagarnas blandade bakgrund. Även förpackningen av budskapet - god retorik, behaglig röst och trevlig stil - gjorde att man gärna spetsade öronen."
-- John Liungman

"Mycket bra kurshållare! Bra upplägg på kursen - teori och grupparbeten i bra mix."
-- Thomas P Olsson

"Kursledarna var så oerhört kompetenta och kvicka i tanken. De hade hela tiden egna exempel att referera till och var öppna med misstag de hade begått."

"Mycket arbete i egen grupp, vilket gav både insikter och ämnen för diskussioner. Stort utrymme för att utbyta erfarenheter"
-- Anna Gustafsson, Elekta

"Delmomenten triggade intressanta diskussioner i/mellan grupperna, otroligt givande"
-- Dan Eriksson, Spear Consulting

"Inga PowerPoint, fick vara aktivt deltagande och inte bara passivt lyssnande. 'Learning by doing'"
-- Håkan Tropp, Högskolan i Skövde

"Empirisk koppling. Relevant och oerhört djup kunskap om ämnet från kursledare."
-- Torbjörn Stake, Evry Forest & Timber Solutions AB

 

Du kommer att...

 • Lära dig hur du som produktägare kan hjälpa teamet att lyckas
 • Förstå hur du maximerar värdet av ert utvecklingsarbete
 • Samla på dig praktiska tips och verktyg

Ur innehållet

 • Agilt och Scrum - vad och varför?
 • Leda med en engagerande vision - så får du med dig team och omgivning
 • Användare och kvalitet - varför kvalitet alltid är relativ, och du måste lista ut vad det betyder för er
 • Att jobba mot effekter - så hittar du era verkliga mål, bortom funktionerna
 • Lättrörlig kravhantering - varför och hur den agila approachen skiljer sig
 • Stories och story mapping - hur du delar upp, hittar luckorna och visualiserar helheten
 • Värdera och estimera funktioner och kvaliteter
 • Prioritering och releaseplanering

Målgrupp

Den här utbildningen är särskilt lämplig för dig som arbetar i, eller är på väg in i, en roll som produktägare för ett eller flera scrum-team. Den passar också för dig som inte är produktägare, men vill lära dig mer om lättrörligt kravarbete.

Om certifieringen

Certifierad Produktägare blir den som själv studerar grunderna i Scrum och sedan aktivt deltar i en CSPO-kurs. På Scrum Alliance webbplats kan du läsa mer om certifieringsprogrammet. Där finns också svar på de vanligaste frågorna.

Filmer från kursen

Under kursen prövar deltagarna produktägarens olika uppgifter och verktyg genom att utveckla ett produktkoncept från vision till pappersprototyp.

För att slutföra utbildningen och bli certifierad krävs aktivt deltagande i samtliga sessioner och övningar. Detta kräver att man närvarar full tid båda dagarna.

 

Certifierad Produktägare i Scrum

Frågor om kursen?

Har du frågor eller vill beställa en skräddarsydd kurs, ring Pär Buskas på +46 736 20 44 80 eller skicka ett mail →

Lärare

Tobias Fors

Tobias Fors

Tobias Fors har ägnat det senaste årtiondet åt att som konsult hjälpa mjukvaruutvecklande organisationer att utveckla sina arbetsmetoder. Tobias har vidareutbildat sig på fördjupande utbildningar hos Jerry Weinberg, Esther Derby och Johanna Rothman (Problem Solving Leadership, Amplifying Your Effectiveness) samt hos Charles och Edie Seashore (Use-of-self på Cape Cod Institute). Tobias Fors är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2006, och konsult sedan 1999. Biografi →

Varför välja Citerus?

 • Snittbetyget från tidigare deltagare ligger på 8 på en 9-gradig skala.
 • Citerus håller CSPO-kurser på svenska.
 • Citerus har lång praktisk erfarenhet av att jobba med Scrum, vilket ger ett stort mervärde till diskussionerna under kursen.

"Att få verktyg och dela erfarenheter med övriga deltagare. Många aha-upplevelser och en känsla av att få bekräftat den magkänsla man har. Utmärkt utbildare, personlig, klurig, vass när det behövs."
- Deltagare från Stockholms universitet

Vässa din utvecklingsavdelning

Ni vill bli bättre på att utveckla mjukvara. Vi skräddarsyr företagsinterna utbildningar om systemutveckling och agil utveckling. Bland kunderna finns Connecta, Skandikon och GE Healthcare.

Om Citerus

Citerus hjälper företag att lyckas med sin mjukvaruutveckling. Vi erbjuder metodinförande, kurser och träning samt systemutveckling och kan dessutom avlasta våra kunder genom ta oss an både delprojekt och hela projektåtaganden. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Citerus kunder har den gemensamma nämnaren att de ser mjukvaruutveckling som affärskritiskt. Läs mer →

daily
1.0