ga('send', 'pageview');

Allmänna villkor

Citerus AB – Allmänna villkor

Nedan hittar du information om av-och ombokningsregler och betalningsinformation. 
Saknar du någon information här? Hör av dig till Fredrika Karlsson.

Öppen kurs

 • Avbokning av kursplats kan göras kostnadsfritt fram till 29 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning 28-14 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
 • Vid av- eller ombokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Om speciella omständigheter råder vid avbokning debiteras kursavgiften men du har din kursplats tillgodo på kommande kurstillfälle. Detta sker i samråd med Citerus. 
 • En kursplats kan överlåtas till annan person efter samråd med Citerus.
 • Vid sjukdom eller vård av barn styrkt med läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr i administrativ kostnad.
 • Citerus har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver (såsom t.ex. resor och logi) utbetalas ej.
 • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Citerus.

Företagsanpassade utbildningar

 • Avbokning ska alltid ske skriftligt till Citerus.
 • Vid avbokning 28-14 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
 • I de fall där Citerus har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta Citerus för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.
 • Citerus har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver (såsom t ex resor och logi) utbetalas ej.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Citerus rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

Betalning

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 20 dagar.

Nöjd kund-garanti

Våra kurser får ständigt höga betyg och vi är mycket måna om om att varje kund känner sig nöjd med sitt kursval. Skulle du inte vara nöjd med kursen kan vi erbjuda dig en annan kurs i vårt utbud utan kostnad. Detta sker i samråd med utbildningsansvarig och lärare på Citerus.