Agil utveckling med människor i centrum

Vi är Passionerade. Drivna. Annorlunda.

Vi rekryterar – välkommen till ett bolag där du inte är ett CV i mängden!

Värdesätter du inspirerande kollegor, en genuin kultur och utvecklande uppdrag? Vi är alltid nyfikna på människor som delar våra värderingar. Läs mer här »

Mjukvara med nyfikenhet för hantverket bygger vi skalbara och kostnadseffektiva lösningar som dina användare älskar.

Våra konsulter älskar kod. De brinner för hanterverket, men är samtidigt modiga nog att inte koda för sakens skull. Mjukvaran ska utgå ifrån användarnas behov här och nu men samtidigt vara skalbar nog att hålla även i framtiden. Systemen ska hänga ihop och göra vardagen enklare för dina användare. Det är vad mjukvaruutveckling innebär för oss.

Organisation vi ser potentialen i dina medarbetare. Vi vägleder dig till en team-baserad organisation där alla hjälps åt för att utvecklas och bli bättre för varje dag.

Med närmre 20 års erfarenhet från agil utveckling vet vi hur mycket potential ni går miste om. Människor vill utvecklas och skapa värde, men lyckas inte alltid nå sin fulla potential i organisationen. För att vinna på en stenhård marknad behöver du nyttja potentialen i dina team full ut. Du behöver skapa förutsättningar för en innovativ och lärande kultur. Vi vet att en teambaserad organisation gör individerna bättre. Och vi vet att människor som mår bra och har roligt utvecklas mer, vilket skapar långsiktig tillväxt. Därför vägleder vi dig till en teambaserad organisation med fokus på utveckling och lärande.

Produkt – med nyfikenhet och engagemang hjälper vi dig att utveckla innovativa produkter som kunderna älskar att använda. Det bygger en långsiktig affär.

Våra konsulter vågar utmana din produktutveckling. Vi hjälper dig att skifta fokus från vad ni vill skapa och utveckla till att istället se på vad kunden vill ha. Ni behöver ha rätt produkter, inte många produkter. Därför är det bättre att fokusera på outcome istället för output. Varför? För att vi vet att det bygger en långsiktig lönsamhet. Vi vägleder dig till att se produktutveckling utifrån kundens perspektiv. Vi hjälper dig att bygga in innovation i kulturen och vi kommer att ha riktigt roligt längs vägen.

Vi kallar det agil utveckling med människor i centrum.

Fråga Tror du vi skulle kunna hjälpa er?

Mjukvara med nyfikenhet för hantverket bygger vi skalbara och kostnadseffektiva lösningar som dina användare älskar.

Våra konsulter älskar kod. De brinner för hanterverket, men är samtidigt modiga nog att inte koda för sakens skull. Mjukvaran ska utgå ifrån användarnas behov här och nu men samtidigt vara skalbar nog att hålla även i framtiden. Systemen ska hänga ihop och göra vardagen enklare för dina användare. Det är vad mjukvaruutveckling innebär för oss. Vi kallar det agil utveckling med människor i centrum.

Genom teknisk utveckling, rådgivning, utbildning och coaching hjälper vi ditt team att bygga effektiva arbetssätt som skapar långsiktiga och hållbara resultat.


Vad vi gör?

  • Vi stöttar ditt team med riktigt vassa utvecklare
  • Vi coachar ditt team, i grupp och individuellt
  • Stöttar ditt team med mjukvaruarkitektur i världsklass
  • Dev Ops utvecklare och coacher


Vårt kursutbud för dig som vill utvecklas:

  • Certified Scrum Master
  • Språk: Java, Kotlin, Scala
  • Domain Driven Design – workshops
  • Microservices, Kontraktstest

Några av våra kunder

Upplevelsebaserat lärande.
Teori, diskussioner och interaktiva övningar!