ga('send', 'pageview');

Agilt ledarskap – att bygga trygga team

Agilt ledarskap
– att bygga trygga team

Vad är det egentligen som får människor att känna sig fantastiska och verkligen leverera på toppen av sin förmåga? Forskning visar att det som avgör om man arbetar i en organisation eller ett team som är högpresterande, är trygga förutsättningar eller: psykologisk trygghet. Detta är också en viktig del i en av de fyra principerna i Modern Agile, “Skapa trygga förutsättningar”, formulerade av Joshua Kerievsky.

En av Modern Agile’s byggstenar är fokuseringen på en psykologiskt trygg arbetsmiljö, där medarbetarnas fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara för att på bästa sätt bidra till verksamheten. Den här kursen passar dig som vill utöka din verktygslåda och fördjupa din förståelse och förmåga att skapa psykologisk trygghet på din arbetsplats.

Det här tar du med dig hem

 • Modern Agiles grundläggande principer
 • Vilka grunder ett agilt ledarskap vilar på  
 • Skapa förutsättningar för psykologisk trygghet i dina team och organisation
 • Mötestekniker som skapar öppenhet och engagemang
 • Grunderna i aktivt lyssnande
 • Hur du skapar en god feedbackkultur i din organisation
 • Genomgång av grunderna i det agila ledarskapet
 • Introduktion av Modern Agile och psykologisk trygghet
 • Djupdykning i vad som kännetecknar en psykologiskt trygg arbetsplats
 • Dela och diskutera verkliga case från din vardag utifrån psykologisk trygghet
 • Träna på att stärka viktiga ledarskapsförmågor (t ex lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, ge feedback)
 • Samband mellan öppenhet och tillit och dess möjlighet till ökat lärande och prestation
 • Pröva olika mötestekniker, check-ins, säkerställa aktivt deltagande av alla mötesmedlemmar, fördelning av air time etc

Kursen passar dig som

 • Redan har bra förståelse för agila värderingar och mindset.
 • Har egen erfarenhet från arbete i ett agilt sammanhang.
 • Är ledare, t ex chef, Product Owner, Scrum Master, teamledare etc.
 • Vill fördjupa förståelsen för kärnan i det agila ledarskapet.
 • Vill förstå hur Modern Agile kan användas för att utveckla verksamheten samt utveckla sin ledarförmåga för att skapa förutsättningar för en psykologiskt trygg och lärande organisation

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs

Kursinformation

Företagsintern kurs

Boka ett datum som passar er, kursen hålls i era lokaler på svenska eller engelska.

Kursledare

Ann-Louise Ulfsparre

Frågor

Vi hjälper dig gärna,
hör av dig till Helena Solheim
[email protected] eller
070-931 38 95


På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. Under våra kurser och workshops varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och uppnå en högre grad av inlärning. Du kommer att få inspiration om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras samt tillräckligt djup för att efter kursen kunna använda kunskaperna i praktiken.