ga('send', 'pageview');

Introduktion till agilt – ur ett affärsperspektiv

Introduktion till agilt – ur ett affärsperspektiv

Är din organisation på väg att börja med Scrum eller någon annan agil metod eller är du bara nyfiken på att lära dig mer? Genom övningar, diskussioner och teoripass får du övergripande kunskaper kring agila metoder och verktyg.

Det här tar du med dig hem

Vad är agilt?

 • En definition av vad det är och går ut på

Varför ska vi jobba agilt?

 • Agila värderingar – vad innebär agila manifestet?

Hur kan vi jobba agilt?

 • Introduktion till Agile & Lean (bakgrund och kort historik)
 • Scrum
 • Kanban (flow, ledtider, WIP, optimera värdeströmmar)
 • Agilt i praktiken
 • Observera, reflektera och anpassa
 • Jobba iterativt med delleveranser
 • Samarbeta i korsfunktionella team
 • Korta feedbackloopar
 • Transparens och visualisering
 • Effektstyrning

Kursen passar dig som

Den här kursen passar dig som idag jobbar med utvecklingsteam från affärssidan och vill lära dig delta mer i diskussionen och förstå mer om agilt arbetssätt. Den passar även dig som är linjechef, beställare, utvecklare, etc och behöver en grundläggande introduktion.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att gå den här kursen.


På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och färdigheter. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras.