ga('send', 'pageview');

Berättelser från Scrum-kurser

Jag trodde inte jag skulle hitta mig själv på en Scrum-kurs!

Vi har förmånen att varje år utbilda många deltagare till Scrum Masters och Produktägare i Scrum. Vid första anblick så är ofta syftet att lära sig ramverket kring Scrum, men vi talade med två deltagare och kom fram till att kurserna ger så mycket mer. Är du är intresserad av att lära dig mer om agilt arbetssätt och de agila värderingarna? Läs om Sophia och Victorias upplevelser och hör gärna av dig till oss för att bolla vilken kurs som passar dig bäst.

Sophia Hansson Ridman arbetar på Universitets- och högskolerådet (UHR) och gick vår kurs Certifierad Produktägare i Scrum i vintras. Alla deras produktägare genomgår en certifieringsutbildning. Sophia berättar: 

“Vi strävar efter att skapa en struktur som alla är överens om, få till gemensamma begrepp som är vedertagna och då tycker vi att Scrum är enkelt att ta till sig. Det passar oss, är gångbart i många organisationer, inte så mycket att läsa in utan mer att praktisera det”

Men det som Sophia främst uppskattade med kursen var att få diskutera och utbyta erfarenheter med andra i samma sits från olika typer av organisationer. Det gav ett “kvitto” på att UHR gör mycket rätt redan idag.

Kan en Scrum-kurs utveckla dig som person?

“Under kursens gång kom jag till insikt med att jag kan våga vara lite mer tuff ibland och tro mer på mig själv.” säger Sophia. De allra flesta upplever produktägarrollen som utmanande. Var går gränsen? Vad ska jag vara inblandad i och var ska jag backa? Genom att dela sin upplevelser med andra och ta del av deras tankar blir gränserna lite mer tydliga. Det är intressant att utvärdera sig själv och få mer tid till personliga reflektioner, man sätter sig själv i ett annat perspektiv. Det blir spännande att komma tillbaka efter kursen och ha en begreppsdiskussion med teamen. Menar vi samma sak när vi pratar i teamet eller med andra team? Missar vi något som skapar värde för oss?

Många som jobbar i sprintar tror att det betyder
att de jobbar enligt Scrum.

Victoria Lamppa från Gullers Group gick vår kurs Certifierad Scrum Master.
Hon hade stött på Scrum hos sina kunder, allt fler börjar jobba med det, och hon ville förstå sina kunder bättre. Att förstå dina kunders behov är viktigt och därför tror Viktoria att det kommer bli allt viktigare även för kundansvariga som själva inte jobbar i Scrum förstår vad det innebär. 

Victoria har vänner som länge arbetat som agila coacher, men aldrig riktigt förstått vad de gör. Nu efter kursen känner hon att ”Varför har ingen sagt det här till mig tidigare?”. 

Varför blev det då just en Scrum Master-kurs?
Victoria kände ett behov av att skapa ett gemensamt tankesätt och gemensamma processer tillsammans med sina kollegor. Samtidigt var hon rädd för att tappa kreativiteten på grund av för mycket processer. Victoria fick tips om vår Scrum Master-kurs av en kompis och efter att ha läst om kursens upplägg var hon redo att anmäla sig.

Fokus på transparens och självorganisation ger nya ingångar för att prata om agilt arbetssätt.

Victoria fick en uppenbarelse och säger: “Jag trodde inte jag skulle hitta mig själv i en Scrumkurs!”

Värderingarna i Scrum var det som gav henne uppenbarelsen, framförallt transparens och självorganiserande. Värderingarna gav nya insikter som har öppnat upp nya möjligheter att arbeta som hon vill och en ny ingång för att prata om agilt. Det är oftast lättare att ta till sig praktiska delar och “ritualerna”, men just självorganisation och transparens är så viktigt att få med om det ska bli ett mindsetskifte. Agile är en del av samhällsutvecklingen och den påverkar alla på något vis.


På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. Under våra kurser och workshops varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och uppnå en högre grad av inlärning. Du kommer att få inspiration om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras samt tillräckligt djup för att efter kursen kunna använda kunskaperna i praktiken.