Martin Wahren

Martin Wahren

Martin har jobbat mer än 20 år i IT-branchen både som konsult och i olika linjeroller. Han har över tio års erfarenhet av ledande roller inom agil produktutveckling. Oavsett om han är linjechef, produktägare eller tar någon övergripande koordinerande roll lyssnar och guidar han individer och team mot ett mer agilt arbetssätt.

En stabil teknisk bas från flera år som utvecklare gör det lättare att diskutera och vägleda team. För att leda under ständig förändring praktiserar Martin ett lyssnande, engagerat och coachande ledarskap som bygger på ömsesidig respekt och tillit.


Vill du ta hjälp av Martin?

Kontakta Fredrika Karlsson

Via telefon 076 209 98 91 eller varför inte använda följande smidiga formulär:

Några av Martins kollegor

Frontendutvecklare, scrum master
Agil coach
Agil coach
Teamchef, produktägare