ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Cecilia Bjuhr tipsar

För Citerus är böcker en viktig inspirationskälla. En av de böcker vi läst tillsammans i bokcirkel är Accelerate av Nicole Forsgren, Jez Humble och Gene Kim. Vår kollega Cecilia Bjuhr har gjort en sammanfattning av bokens innehåll här nedan.

Inom DevOps vill vi mäta och visualisera produkten och flödet så att alla i ett team kan övervaka och kunna ta ansvar att rätta till det som inte fungerar. I den här boken går de även lite längre och anser sig kunna mäta inte bara själva mjukvaru-utvecklingen utan även den kulturförflyttning som är grundläggande för att kunna få en DevOps organisation att fungera. De delar upp det i 24 förmågor som driver förbättring i en mjukvaru-organisation. Dessa är grupperade i 5 områden; Continuous delivery, Architecture, Product and process, Lean management och Cultural. 

Jag gillar att boken tar ett helhetsperspektiv på frågan och det blir många insikter i hur vi kan jobba med den här förbättringen på ett systematiskt sätt. Bland annat just sättet att se det i form av förmågor som vi kan utveckla. Dels att välja vilka förmågor som är viktigast för oss i vår kontext och sen att jobba med en självskattning i hur bra tycker vi att vi är idag och hur mycket vill vi vidareutveckla den här förmågan. Det kanske är för kostsamt att gå hela vägen så vi kan välja att gå en bit och sen fokusera på andra förmågor som känns mer prioriterade. Just all data de presenterar för att stödja sina teser intresserar inte mig men det känns ändå betryggande att den finns där och att det finns evidens bakom att det fungerar i praktiken. När vi körde den som bokcirkel på Citerus så blev det många bra diskussioner där vi dock kände att den slog in öppna dörrar. För en som är ny inom agilt arbetssätt och vill bygga en teambaserad organisation rekommenderar jag verkligen den här läsningen. Lätt att ta till sig och den ger idéer om vad man kan fokusera på och hur man tar sig an det. 

By Cecilia Bjuhr

Agil coach, förändringsledare, scrum master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *