Amanda Cirverius och Nathalie Cirverius är backend-konsulter på Citerus och vi träffar dem under Citerus temakväll för “Microservices”, där de delade med sig av sina erfarenheter. Varför är microservice-arkitekturen så populär nu och hur kommer man igång?

Vad är fördelarna med en microservice-arkitektur?

Genom att ha koden uppdelad i egna komponenter så vi har all funktionalitet isolerad. På detta sätt får man lättare översikt över flödet inom en funktionalitet. Det blir renare kod som är lättare att hitta i. Det är också lättare att testa varje funktion eftersom allt är uppdelat.

Vad är första steget för att skapa microservices i ett befintligt system?

Ett system utan microservices brukar kallas för en “monolit”. Undersök var du har mest trafik och börja där, ta sedan en funktionalitet i taget och bryt ut till en egen service.

Det är en bra ide att låta varje service/tjänst ha sin egen databas . Låt kommunikationen mellan tjänsterna ske via en message service, tex Amazon SQS och prata asynkront via t ex ett REST-API.

Vad är det svåra med microservices?

Det kan vara svårare att lära sig hur alla tjänster samarbetar och att förstå hela flödet. Det blir också lite klurigare att testa hela flödet. Ett tips är att lägga in loggning i alla services för att kunna följa flödet i loggfilen.

Har ni något sista tips för utvecklare som är nyfikna på microservices?

Både boken och kursen med Chris Richardson är riktigt bra! Både för att lära sig teori och höra hur andra tänker.

www.manning.com/books/microservices-patterns

kurs.citerus.se/kurser/niva-2/developing-microservices-

 

Skriv en kommentar