Ledarens nya roll

Ledarens nya roll i en komplex värld

Världen, marknaden och utvecklingen rör sig allt snabbare och det går inte längre att förutse eller planera på samma sätt som tidigare. Ledarskap och de metoder som tidigare varit kraftfulla ger inte längre samma effekt. I denna nya verklighet behöver såväl ledaren som ledarskapet anpassas. 

Ledarens nya roll i en komplex värld är kursen för dig som är någon typ av ledare i en organisation och vill få insikter och kunskap kring hur ditt ledarskap på bästa sätt kan bidra till en effektiv organisation. Ditt sätt att leda påverkar individen, organisationen och i slutändan resultatet. Tidigare har de flesta beslut i en organisation fattats av ledarna. Vi ser att ju snabbare utvecklingen går desto viktigare är det att organisationen är mer självorganiserande.

Då kan besluten fattas av de som är närmast produkten eller tjänsten som ska levereras. Ledarens roll behöver helt enkelt omdefinieras. I den här kursen går vi igenom hur du kan förstå i vilka situationer du bör leda genom att bestämma och i vilka du behöver bli mer coachande och släppa kontrollen – allt för att uppnå önskat resultat. Metoder, modeller och teorier blandas med övningar och diskussioner för att de nya kunskaperna ska kunna omsättas i praktiken efter kursen. Vi tittar också på hur vi kan skapa lärande och innovation i teamen och organisationen vilket leder till mer engagemang och i slutänden ett framgångsrikt, attraktivt och kreativt företag. Du kommer att få utforska Cynefin, VUCA (Volotile, Uncertain, Complex och Ambigous), Integral och psykologisk trygghet och innovation för att se hur de bäst hjälper dig i din vardag.

Våra kurshållare

Denna kurs hålls av Ann-Louise Ulfsparre, Cecilia Bjuhr och Teddy Zetterlund . De har alla tre en stor passion och bred kunskap kring förändringsledning, team, lärande organisationer och produktutveckling i såväl stora etablerade koncerner som startups.

Det här tar du med dig hem

  • Kunna leda dig själv och andra i förändring
  • Använda hypotesdriven utveckling och skapa innovation i en komplex omvärld
  • Skapa en helhetssyn och riktning för en teambaserad organisation
  • Skapa effektiva team och en lärande kultur
  • Bygga motivation hos individer och team

Kursen passar dig som

  • Leder team genom en transformation
  • Vill fördjupa förståelsen för kärnan i det agila ledarskapet.
  • Vill utveckla verksamheten samt utveckla din ledarförmåga för att
    skapa förutsättningar för en effektiv organisation i förändring

Kursinformation

Pris: 22 900 SEK exkl moms

Klassrum i september

Vi planerar för genomföra en
kursen i klassrum i Stockholm
i början på september.
Anmäl gärna ditt intresse.

Företagsintern kurs

Boka ett datum som passar er, kursen hålls i era lokaler på svenska eller engelska.
Möjlighet finns att lägga till ytterligare en dag för att diskutera er specifika förändringsresa.

Kursledare

Frågor

Vi hjälper dig gärna,
hör av dig till Helena Solheim
[email protected] eller
070-931 38 95


På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. Under våra kurser och workshops varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och uppnå en högre grad av inlärning. Du kommer att få inspiration om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras samt tillräckligt djup för att efter kursen kunna använda kunskaperna i praktiken.