Cecilia Bjuhr

Cecilia Bjuhr

Cecilia Bjuhr

Agil coach, Förändringsledare, Scrum Master

Cecilia är en erfaren agil coach med fokus på förändringsledning och affärsfokus. Hon hjälper både team och organisationer att hitta nya effektiva arbetssätt genom inspirerande workshops med allt från affärsfokus till teambyggande aktiviteter.

Cecilia coachar både individer, team och navigerar snabbt i organisationen för att undanröja hinder. Hon skapar snabbt en gemensam verktygslåda för verksamheten genom att utbilda i agila metoder och hitta organisationens sätt att samarbeta.

Läs och inspireras gärna av Cecilias bok “XXL Agile & Lean Coaching – the Giraffe Cookbook”!

Cecilia Bjuhr tipsar 2022-01-26 - För Citerus är böcker en viktig inspirationskälla. En av de böcker vi läst tillsammans i bokcirkel är Accelerate av Nicole Forsgren, Jez Humble och Gene Kim. Vår kollega Cecilia Bjuhr har gjort en sammanfattning av bokens innehåll här nedan. Inom DevOps vill vi mäta och visualisera produkten och flödet så att alla i ett team […]
Vad innebär en lärande organisation? 2020-09-17 - Jag har snart varit vice VD på Citerus i ett halvår och reflekterar lite över lärande som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Redan tidigt i mitt arbetsliv definierade jag om karriär och vad det betyder för mig till att vara om att jag lär mig nya saker, då gör jag ”karriär”. “Att se lärandet […]
Value Stream Mapping and Sociocracy 3.0 – a perfect match 2018-09-22 - I have a long experience in doing Value Stream Mapping (VSM) and I have found out that one of the challenges is to get from analysis into actions to improve your flow and efficiency. When I came across Sociocracy 3.0 it was love at first sight! So what do I mean with this. Well first […]

Vill du ta hjälp av Cecilia?

Kontakta Fredrika Karlsson

Via telefon 076 209 98 91 eller varför inte använda följande smidiga formulär:

Några av Cecilias kollegor

Sälj, ekonomi och administration
Utvecklare
Utvecklare