ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Våra tips om hur du introducerar en ny teammedlem på bästa sätt

Som konsulter får vi chansen att uppleva många olika typer av team. Häromdagen hade vi en intressant diskussion kring de möjligheter som skapas för teamet att utvecklas när en ny medlem börjar. Vi har samlat ihop våra idéer kring hur vi skulle önska att en onboarding ska fungera.

Att introducera en ny person är en fantastisk chans för alla i teamet att utvecklas. Att ha en färdig rutin gör det smidigt att få in nya medlemmar, det underlättar också för att bibehålla en bra kultur och ett effektivt arbetssätt. Det är också ett bra tillfälle att ifrågasätta och kanske ändra vissa arbetssätt eller rutiner. Därför är det viktigt att alla i teamet är en del av onboardingprocessen. 

Ett första steg för att skapa en avslappnad miljö och lära känna varandra är att genomföra en workshop med teamet för att dela erfarenheter, bra som dåliga, från tidigare arbetsplatser. På så sätt kan teamet lättare undvika fallgropar och skapa rutiner som fungerar och gynnar alla. Ett exempel på upplägg är att låta alla göra en mindmap över sig själva som fångar in både arbetsliv och privatliv.  

För att snabbare känna tillhörighet och komma in i alla rutiner kan det hjälpa är att ha roterande ansvarsområden. Till exempel ett roterande schema för att hålla i dailies/standup, retros och demos. Att få chansen att presentera en teknisk lösning (även om du inte kom på den helt själv) inför resten av teamet kan vara ett bra sätt att minska skräcken inför det. Det skapar en kultur där alla vågar prata och alla känner sig hörda. Det blir även lättare att våga ta plats, var delaktig och känna sig som en viktig del av teamet.

Att se saker visuellt, som en överblick av hela arkitekturen kan vara en enorm hjälp för den som behöver hålla mycket saker i huvudet. Det är även hjälpsamt under utvecklingen att ha en bild av hela flödet för att förstå var du befinner dig. En uppskattad övning som ny är att själv få rita upp flödet av systemet för att förstå vad det är som händer, vilken komponent som ansvarar för vad och när i flödet det sker.

Ett väldigt effektivt sätt att lära sig en ny kodbas och komma in i teamet är par- och mobbprogrammering. Genom att den som är ny programmerar och coachas av en kollega i teamet som kan koden, lär de känna varandra och delar samtidigt kunskap. Det här arbetssättet är något som alltid bör anammas, oavsett om det finns nyanställda eller inte. Det underlättar om alla har kunskap om de olika delar som teamet ansvarar för. 

Att få berätta om sitt arbetsområde för någon som inte är insatt är alltid nyttigt och en möjlighet att utvecklas. Genom att uppmuntra den nya kollegan att ställa många frågor, kan det dyka upp väldigt intressanta insikter och nya perspektiv som teamet inte identifierat men kan ha stor nytta av. 

En konstruktiv feedbackkultur ger möjlighet för hela teamet att bli bättre. Därför bör feedback vara en naturlig del i arbetet. Code-reviews är ett ypperligt tillfälle för detta, men feedback är även viktigt när det kommer till andra arbetsuppgifter. Till exempel, efter du haft en presentation eller faciliterat ett möte, be om feedback. När du själv har feedback att ge, börja med att fråga din kollega om denna vill ha din feedback, det gör det lättare för personen att ta emot den på rätt sätt. Kom ihåg att den person som vill ge dig feedback gör en investering, personen har lagt tid och tanke för att ge dig en möjlighet att utvecklas. 

Tänk på att det är mycket information i början och att det som sägs de första dagarna inte alltid fastnar. Uppmuntra till att det är OK att fråga samma sak flera gånger. Fokusera på det som ligger närmast teamet i början så att er kollega känner sig trygg och som en del av teamet. Resten löser sig längs vägen. 

Vad är dina bästa tips för att introducera en ny medlem i teamet?

By Amanda Cirverius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *