ga('send', 'pageview');
Categories
Teknik

Reflektioner efter UX Open 2013

Nyligen anordnades konferensen UX Open i Stockholm. Citerus användbarhetskonsult Maria Wikforss ger sina reflektioner på konferensen och rådande trender.

maria-wikforssFör andra året i rad anordnades nyligen konferensen UX Open. Konferensens syfte är att samla människor som arbetar med användarupplevelse (UX) för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra under en dag. Drygt 100 UX-intresserade personer samlades därför i Stockholm den 12 oktober.

Första halvan av konferensen utgjordes av blixttal framförda av yrkesverksamma UX:are med olika bakgrund och profil. Det handlade bland annat om olika aspekter av Lean UX, arbete i tvärfunktionella team och viktiga saker att tänka på när man designar, utvecklar och testar användargränssnitt. Jonas Söderström, författare till den välkända boken Jävla skitsystem!, var en av blixttalarna och berättade om sitt arbete i regeringens Användningsforum. Ett arbete som handlar om att skapa riktlinjer för användbarhet på webben för organisationer och myndigheter, bland annat i syfte att få ett mer jämlikt IT-samhälle. Om du är intresserad kan du kolla in dem här

Andra halvan av konferensen hölls i formatet Open Space. Det fanns mycket att välja på under eftermiddagen och många gled runt mellan sessionerna i linje med “the law of the two feet”. Bland annat hölls en session om hur man som UX:are hanterar användares frustration och en om hur man kan använda metoden “design studio” för att generera idéer i sitt team. På initiativ av Quentin Cook från Spotify (som även höll ett spännande blixttal i ämnet) hölls också en givande session om hur man kan använda tekniska ramverk för att införliva designregler direkt i koden. Utöver dessa pågick massa andra spännande sessioner parallellt.

Under dagen blev det tydligt att trenden inom UX fortsatt är att arbeta agilt och framförallt lean i tvärfunktionella team. En annan tydlig trend är att använda sig av ramverk som gör UX-designen mer lättillgänglig för utvecklare och andra teammedlemmar att införliva i produkten (exempelvis ramverket Twitter Bootstrap). När det gäller användargränssnitt så är tillgänglighet, att designa enkelt, jobba uppifrån och ned på en enda sida (så som det funkar bäst på mobil och läsplatta) och lite “blogg-style” fortfarande hett, framförallt inom webb. Branschen fortsätter också att fundera på hur man ska designa just för webb på ett sätt som inte blir omodernt alltför fort. En sajt som bara är två, tre år gammal (och var “het” 2010) ser betydligt äldre ut än vad den är, eftersom rådande trender är mycket mer lättviktiga och anpassade till mobilsurfande.

I allmänhet var innehållet i konferensen bra men budskapen aningen abstrakta, som det ofta blir i UX-sammanhang. Budskapen blir mest generella guidelines, allmänt tänk kring metodik och best practices. Man kommer på sig själv på vägen hem med att fundera på vad man faktiskt ska göra med alla råd man fått. Hur ska jag applicera detta i min vardag? Det jag eftersöker är ännu mer “kavla upp ärmarna”-stuket och lite fler “skitiga” exempel från verkligheten. Jag vet att det inte är okomplicerat att dela med sig av kundcase och riktiga händelser, men det ger otroligt mycket för åhöraren om det går att dela med sig utan att exponera kunden. Jag uppskattade därför särskilt de blixttal som baserades på verkliga exempel.

Man kan också ifrågasätta branschens olika tolkningar av konceptet Lean UX. Min erfarenhet är att det är av yttersta vikt att samarbeta i tvärfunktionella team för att verkligen vara så effektiv som möjligt, både när det gäller utveckling och UX. Det handlar inte bara om att olika yrkesgrupper ska anpassa sig efter varandras metoder och behov, utan att alla i teamet verkligen ska försöka samarbeta och ta tillvara på den synergi som uppstår när alla bidrar med sin kompetens samtidigt. Flera diskussioner under dagen handlade om att göra rätt överlämningar mellan UX:are och utvecklare. Viktigt förstås, men jag anser att det är lite fel fokus då jag tycker att det är det faktiska samarbetet som är nyckeln till framgång snarare än överlämningen. Lean UX-förespråkaren Jeff Gothelf skrev en intressant artikel 2011 i Smashing Magazine som relaterar till detta.

Sammanfattningsvis så var det en genomgående bra och intensiv konferens, med många trevliga diskussioner och nya möten. Framförallt var det fantastiskt att träffa så många engagerade och duktiga människor inom UX på en och samma gång! Mer sånt!

Under våren 2014 kommer Maria Wikforss hålla frukostseminarium hos Citerus om just agil användbarhet. Håll ögonen öppna! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *