ga('send', 'pageview');
Categories
Teknik

Fyra gamla tekniker som ännu är värda att lära sig

Det poppar ständigt upp nya tekniker för utvecklare att förkovra sig i. Vid sidan av det nya blir också många tekniker och språk bortglömda och klassade som uträknade och föråldrade. Ola Rende har hittat guldkornen i mossan och listar nedan fyra tekniker och språk som funnits länge men som fortfarande är både aktuella och värdefulla.

Categories
Teknik

SQL på bredden och djupet

Relationsdatabaser är något många av oss kommer i kontakt med på en daglig basis. Behöver du spara strukturerad data mellan körningar av en mobilapp? Både Android och iPhone har SQLite-databaser inbäddade i operativsystemet. Vill du mellanlagra data från en klientsides-webbapp innan du skickar det till servern? Moderna webbläsare har inbyggda SQL-databaser för ändamålet. Relationsdatabaser har dock […]