ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Vikten av ett bra mål för att skapa team

Foto av Hannah Busing via Unsplash

Vad har ni gjort i de team som du har varit med i?

  • Kanske har ni pratat om varför ni ska vara ett team, vilket syfte ni har eller mission.
  • Kanske har ni pratat om vart ni vill hamna eller vision.
  • Kanske har ni pratat om hur ni ska jobba tillsammans eller working agreements.

Men hur mycket har ni pratat om teamets mål?

I boken “The Wisdom of Teams” av Jon R. Katzenbach och Douglas K. Smith betonar man att ett bra mål kan hjälpa skapa ett högpresterande team.

Mål och Syfte

Att bryta ner en organisations riktning till något specifikt och mätbart mål för teamet gör också det lättare att hitta teamets syfte

Teamets syfte och mål är tätt sammanflätade och viktiga för att skapa ett högpresterande team. 

Specifika mål hjälper teamet att mäta framsteg och hålla sig ansvariga för resultatet, medans teamets syftet ska ge teammedlemmarna mening och emotionell energi. 

Vad är då ett bra mål?

Specifikt för teamet

Målet ska vara något som är specifikt för teamet och inte något övergripande företagsmål.

Lika mycket arbete

För att vara effektivt så behöver målet kräva ungefär lika mycket arbete av teammedlemmarna. 

Ibland pratar man om T-shape där man har djup kompetens inom ett område och grundare kompetens i flera andra områden. När vi pratar om områden så är det inte enbart teknisk eller funktionell kompetens som behövs utan även kompetens om hur teamet löser problem/fattar beslut eller hur vi beter oss mot varandra för att öka chansen att vi är öppna och kan ta tillvara på allas kompetenser på bästa sätt (psykologisk trygghet). 

All kompetens behöver inte finnas i teamet från början, men det behöver finnas potential att kunna lära sig det som behövs.

Möjliggöra små vinster

Målet bör också möjliggöra små vinster tidigt för att bygga upp engagemanget. 
Alla som har spelat ett mobilspel vet vikten av små vinster på vägen för att upprätthålla engagemanget och viljan att fortsätta spela.

Möjligt för alla att bidra till målet

Ett engagerande mål hjälper också att fokusera på vad varje teammedlem kan bidra utifrån sin kompetens snarare än sin roll eller status. När alla i teamet känner sig ansvariga för att lyckas blir det ett mer fokus på vad man kan göra istället för vad man ska göra i sin roll.

Specifikt och mätbart

Om målet är specifikt och mätbart hjälper det till med att skapa en tydlig kommunikation inom/utanför teamet. Det är även bra att ha 2-3 mål som balanserar varandra. T ex minska tiden för leverans samtidigt som man minskar antalet incidenter. Annars är det lätta att man offrar kvalitén för att leverera snabbt.

Ambitiöst, men realistiskt

Mål som är ambitiösa men samtidigt realistiska hjälper teamet att behålla engagemanget. 
Tittar man på en fotbollsmatch och ett lag är nära att kvittera så är energin klart högre än om laget ligger under med flera mål. 

Exempel från verkligheten

Ett exempel från ett team jag jobbade med var att de först hade ett mål om att rulla ut en ny kommunikationsplatform.

Det initiala målet var att “X % skulle ha tillgång till plattformen”. Senare kom man fram till att det inte var så engagerande eller värdeskapande om medarbetarna hade tillgång till plattformen men inte använde den. Det nya målet blev istället  “X % som använde plattformen de senaste 7 dagarna”.

Som ni förstår är detta inte ett optimalt mål än, men det är bättre att börja och sen utveckla förmågan att skapa bra mål.

Vi vill alla kunna göra skillnad och får vi möjlighet att uppnå något som verkligen betyder något för oss, med ett bra mål finns det potential att bli ett riktigt högpresterande team!

Vad är dina tankar om det här?

By Fredrik Zander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *