Johan Söderström

Johan Söderström

Johan Söderström

Agil coach

Johan arbetar med såväl team som organisationer med frågor kring förbättring och förändring och har ett brett register av kompetenser.

A Jira filter to Slack bot using Google Sheets 2021-03-15 - How to create a workflow to send messages in Slack based on Google Sheets or Jira content I wanted to have a weekly notification in our team Slack channel based on the status of our Jira tickets. We already get messages when a particular watched Jira issue is changed but I was rather looking for […]
Going to DevOps – an example 2020-05-14 - How we turned unachievable requirements to an acceptance of a DevOps methodology by realizing that traditional methods would not allow us to work efficiently enough and showing that to the rest of the organisation. Our system would have to run at 99,99% was the new message from our business. That number in itself does not […]
Välkommen till Citerus, Johan! 2020-04-28 - Från kund till medarbetare, förväntningar på Citerus och att byta karriär. Detta är några av ämnena vi berörde när vi ställde några frågor till vår nya kollega Johan Söderström. Se intervjun nedan.

Vill du ta hjälp av Johan?

Kontakta Johan Östling

Via telefon 073 522 22 03 eller varför inte använda följande smidiga formulär:

Några av Johans kollegor

Utvecklare
Vice VD, Agil coach
Affärsutvecklare