Johan Söderström

Johan Söderström

Johan Söderström

Johan har jobbat nio år som coach och ledare inom agil produktutveckling med team, chefer, såväl enskilt som i större taktiska sammanhang som SAFe och agila/DevOpstransformationer.


Oavsett om han är produktägare, scrum master eller linjechef lyssnar han och coachar hellre än bestämmer vad team ska göra. Med sin solida tekniska bakgrund är det lättare att diskutera och vägleda team med de utmaningar de har.


Johans arbete förbättrar ofta organisationen även utanför teamet genom att bidra till nya eller bättre processer och samarbeten. Han gör även gärna mindre utbildningar vid behov.

Hur får ni värdefulla lärdomar från era långa projekt? 2022-09-26 - Efter en längre insats bör varje grupp reflektera och fånga lärdomar – oavsett om ni jobbar med retrospektiv efter varje sprint. Om ni verkligen vill ta hänsyn till helheten och inte missa perspektiv är det bra att göra detta ordentligt. Många har redan bestämt sig för vad de vill förbättra efter ett projekt men kan […]
How to do meetings remotely, on site or in hybrid mode after the pandemic 2021-06-21 - Introduction Recent years we have experienced leaps forward when it comes to remote collaboration tools.  With Slack and Teams we can now create chat rooms around topics and enjoy a continuous flow of communication.Whiteboard tools such as Miro or Mural enable us to visualize complex issues online.Google meet and Zoom are further tools that have […]
A Jira filter to Slack bot using Google Sheets 2021-03-15 - How to create a workflow to send messages in Slack based on Google Sheets or Jira content I wanted to have a weekly notification in our team Slack channel based on the status of our Jira tickets. We already get messages when a particular watched Jira issue is changed but I was rather looking for […]

Vill du ta hjälp av Johan?

Kontakta Fredrika Karlsson

Via telefon 076 209 98 91 eller varför inte använda följande smidiga formulär:

Några av Johans kollegor

Backendutvecklare, fullstackutvecklare
Android utvecklare, Techcoach, Scrum master
Frontendutvecklare
Utvecklare