ga('send', 'pageview');
Categories
Agil Agilt Blogg Metod Personlig förändring

7 Rules for Positive Change – Esther Derby

Vi på Citerus har en bokcirkel och denna gång valde vi boken med det förhållandevis uttjatade ämnet Förändring

Alla kan vi till vardags referera till ämnet. – Ingen dag är den andre lik, allt runt omkring oss förändras i en allt snabbare takt och komplexiteten, graden av det okända, blir allt högre. Det som fungerat tidigare fungerar inte idag. Gårdagens lösning är föråldrad innan den ens hann komma på plats. Ändrar jag här vet jag inte hur det påverkar det där.

Det Esther gör i sin bok är att hon summerar stora delar av sin erfarenhet med hjälp av 7 regler, eller snarare saker vi behöver förhålla oss till, för att på ett bättre sätt fånga den förändring vi står i och inför. Vi som läste boken håller nog alla med om att det inte direkt var några nyheter, men ändå har Ester på ett bra sätt fångat vårt intresse. Med några nya ord, begrepp och infallsvinklar beskriver hon viktiga insikter, bland annat med hjälp av berättelser som hon själv upplevt kring dessa regler och viktiga ”att tänka på” koncept. Det vi även gillar är att hon avslutar varje kapitel med frågeställningar att jobba vidare med.

De sju reglerna summeras enligt:

1 – Change by attraction

2 – Strive for congruence

3 – Honor the past, present & people

4 – Access what is

5 – Attend to networks

6 – Experiment

7 – Guide and allow for change

För varje kapitel vi läste så ställde vi oss själva några frågor för att möjliggöra vårt eget lärande. – Vad tar du med dig? – Vad håller jag inte med om? – Exempel som jag själv varit med om samt – Vad kommer jag göra annorlunda framåt?

Det gav oss energifyllda diskussioner och berättelser under våra sittningar.

Människor uppfattar information olika, vi filtrerar informationen med hjälp av olika erfarenheter och upplevelser. Lägg därtill att vi har olika behovsbilder och reagerar olika i situationer beroende på dagsform och välmående. Det innebär att det som låter klokt i mina tankar kan låta som en utopi när det landar hos dig. Men samarbetet mellan oss är av högsta vikt då vi sitter i samma båt och behöver ta oss framåt utan energislöseri. Ingen av reglerna anses viktigare än någon annan men genom att behärska och känna till dessa så ger det oss fördelar i kommunikationen och vårt samspel. Bokens innehåll gör oss helt enkelt bättre rustade för vardagliga situationer som där och då kan kännas som stora knutar. Vi har ju trots allt ett system inom oss som historiskt kommer från när varje dag och situation handlade om en kamp för överlevnad.

Boken innehåller även några kraftfulla citat som vi diskuterade vid våra träffar:

–   “We are all experienced at living with uncertainty and managing complexity. Until we go to work.” – Esther Derby

–    “People don’t resist change. They resist being changed.” – Peter Senge

Vi var även inne på; hur vi formulerar oss, vilka ord vi använder och hur jag som individ förhåller mig till förändringar, påverkar stort huruvida förutsättningarna förbättras. Ord som hämtas från fysiska attribut såsom Kraft, Tryck, Driva igenom anser vi motverka förändringar negativt då vi människor har en tendens att väcka rädslor när dessa används. Storleksordningen på förändringen vs effekten vi vill få ut har också en påverkan. Hur mycket är jag villig att offra?

Hur mycket tid lägger vi på förändringsarbetet? Vi pratade om begreppet 3-3-3. Lägger någon 3 månader på förberedelser, för att på 3 dagar utbilda några i ledande funktion, för att jag som medarbetare senare ska få något under ett 3 timmars pass? Eller ser vi på 3-3-3 som att alla behöver få samma tid på sig i omställningen, dvs samma enhet bakom siffran oavsett gruppering?

Vem anser vi då bör läsa denna bok?

Alla som befinner sig på arbetsplatser bland människor skulle ha stor nytta av bokens budskap. Det är inte en bok som beskriver förändringsarbete i form av något linjärt, planerbart och hur du tar dig framåt via olika faser. Och även om det är så ni jobbar med förändring så skulle dessa regler underlätta er resa framåt.

Vi som läste boken har alla till vardags olika typer av roller och att läsa något tillsammans och diskutera de olika perspektiven som vi dyker på ger oss en stor dos energi. Det i sig är en av framgångsfaktorerna som beskrivs i boken. Där det formella och informella möts. Samla ett gäng hos er och läs den!

By Jim Rönnqvist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *