ga('send', 'pageview');
Categories
Agil Agilt Blogg Metod Personlig förändring

7 Rules for Positive Change – Esther Derby

Vi på Citerus har en bokcirkel och denna gång valde vi boken med det förhållandevis uttjatade ämnet Förändring Alla kan vi till vardags referera till ämnet. – Ingen dag är den andre lik, allt runt omkring oss förändras i en allt snabbare takt och komplexiteten, graden av det okända, blir allt högre. Det som fungerat […]

Categories
Agilt Blogg Medarbetare Metod Team Utbyte & Lärande

Träffa produktägaren Johan S

Hur brukar du beskriva dig och dina roller? Jag vill säga “coachande”, men det låter rätt klyschigt. Ligger alltid någonstans inom någon roll där jag driver på den agila produktutvecklingen. Jag tenderar att fokusera minst lika mycket på att förbättra och förenkla arbetssätt och processer som att utföra “arbetsuppgifterna”. Vilka arbetsuppgifter eller situationer på jobbet […]

Categories
Blogg Metod

Mot ett önskat läge i många små steg – hur gör vi egentligen?

När vi som agila coacher blir tillfrågade om hur vi jobbar, blir det lätt en berättelse om vad vi gör på dagarna. Då blir det fokus på aktiviteter och metoder, men det är ju inte kärnan av det vi vill uppnå. Sedan pratar vi om det agila mindsetet och dess principer, men det blir inte […]

Categories
Agilt Blogg Metod Team Utbyte & Lärande

Hur får ni värdefulla lärdomar från era långa projekt?

Efter en längre insats bör varje grupp reflektera och fånga lärdomar – oavsett om ni jobbar med retrospektiv efter varje sprint. Om ni verkligen vill ta hänsyn till helheten och inte missa perspektiv är det bra att göra detta ordentligt. Många har redan bestämt sig för vad de vill förbättra efter ett projekt men kan […]

Categories
Blogg Metod

Better remote communication while working from home

There’s no getting around it. We are working remotely, from our homes. Communication is harder. We need to make the best of the situation. You’re not likely to be able to implement everything in this article—because we’re all uniquely constrained by our home situations—but I suggest you try. Communication is seemingly the main issue when […]

Categories
Metod

Nothing fails like success

“When a challenge in life is met by a response that is equal to it, you have success. But when the challenge moves to a higher level, the old, once successful response no longer works—it fails; thus, nothing fails like success.” — Stephen R. Covey The world is turning, in what many believes an unprecedented […]

Categories
Metod Personlig förändring

Q&A Evolvagility Workshop with Michael Hamman and Clive Prout

We asked Michael Hamman, the workshop leader and author of the book “Evolvagility” to answer questions about this workshop. He will help you enable leaders that will create a resilient, decentralized and self-learning organization. Q: Why should I take this workshop? Because, whether you think of yourself this way or not, if you have any kind of role in making Agile real, […]

Categories
Metod Mjukvaruhantverk Personlig förändring Utbyte & Lärande

Modern Agile och högpresterande team

Vad är det egentligen som får människor att känna sig fantastiska och verkligen leverera på toppen av sin förmåga? Forskning visar att det som avgör om man arbetar i en organisation eller ett team som är högpresterande, är trygga förutsättningar eller: psykologisk trygghet. Vi har alla varit i situationer då vi känner att vi verkligen […]

Categories
Metod

Att leda en agil organisation

Många ledare känner sig osäkra på sin egen roll i en agil organisation, eller vid införandet av agila arbetssätt. Ofta lejer man antingen ut förändringen till en konsultbyrå eller så försöker man genomföra den med sina gamla betrodda verktyg från projektorganisationen. Båda metoderna riskerar att ge olyckliga konsekvenser. Den här problematiken har den agila världen […]

Categories
Metod Utbyte & Lärande

När passar agilt?

Inspirerad av Cecilia Borgs korta artikel “Vad är agilt?” så tar jag vid med en nästan lika kort artikel (och rubrik): “När passar agilt?” Agilt är inte alltid svaret, men det är ett förhållningssätt vars relevans fortsatt att öka stadigt under många år. Det traditionella tillvägagångssättet till företagsledning och mjukvaruutveckling fungerar bra i förhållanden som är relativt stabila, […]