ga('send', 'pageview');
Categories
Personlig förändring

Bli mer effektiv som ledare – lär dig urskilja det som verkligen är viktigt

Ju mer precist du kan återge det som verkligen är av betydelse, desto lättare kan du att agera och ta beslut som tar dig och din organisation i rätt riktning. Det här är andra delen i en artikelserie på temat personlig utveckling, där du med hjälp av övningar lägger grunden till din personliga utveckling för 2016.

Ju mer precist du kan återge det som verkligen är av betydelse, desto lättare kan du att agera och ta beslut som tar dig och din organisation i rätt riktning. Det här är andra delen i en artikelserie på temat personlig utveckling, där du med hjälp av övningar lägger grunden till din personliga utveckling för 2016.


I första delen gjorde du en
personlig återblick på 2015. Då uppmärksammade du betydelsefulla händelser, sinnestillstånd och blev medveten om vilka beteenden som bidragit och vilka som varit begränsande. Den här delen handlar om att utforska vad som verkligen är betydelsefullt för dig – som ledare, i din yrkesroll och privat.

Utmanade att agera i en kaotisk värld

Runt omkring oss finns ett konstant flöde av information: via sociala medier, epost, och traditionell media.  Många beskriver en stress över att inte hinna med att ta in all den information som de skulle önska. En rädsla för att missa något och inte hänga med i utvecklingen (engelskans ”fear of loosing out” beskriver detta klockrent).

Utan en egen riktning är det lätt att det istället blir omständigheterna som styr; det som verkar intressant i stunden, andras behov, saker som är bråttom, etc. Du reagerar på de omständigheter som uppkommer –  vilket över tid kan göra att du upplever det som att du ständigt är upptagen och själv inte kan påverka situationen du befinner dig i, vilket är stressande.

Förenkla kartan – vad har verkligen betydelse för dig?

Tunnelbanekarta från 1908Kartan över Londons tunnelbana är ett illusterande exempel på vad som har betydelse. Tunnelbanekarta från 1908 är geografiskt korrekt och visar linjer och stationer tillsammans med ett myller av kvarter och gator. 1933 designades kartan om av tunnelbaneanställde Harry Beck. Han fick en viktig insikt – som resenär behöver du bara veta hur du tar dig från station X till station Y.

Tunnelbanekarta från 1908Beck tog bort kvarter och gator, rätade ut tunnelbanelinjerna och placerade ut stationerna på jämna avstånd samt markerade bytespunkter mellan de olika linjerna. Kartan blev visserligen geografiskt inkorrekt men resultatet blev en förenklad karta som underlättade för miljontals människor att komma fram till sitt mål. Detta tack vare att Beck besvarade den enkla frågan: vad har verkligen betydelse?

Så, vad har verkligen betydelse för dig? Ju bättre du kan besvara vad som verkligen är viktigt för dig, desto lättare kommer du kunna ta ut din personliga riktning. Som vägleder dig i ditt ledarskap, gör det enklare att säga nej samt ger kraft att fortsätta när det känns tungt. Riktningen hjälper dig också att skära genom informationsflödet och skilja på vad som är viktigt från det som är intressant.

Övning: Urskilj det som verkligen har betydelse

Nu ska du förenkla din ”karta” och lägga onödiga detaljer åt sidan genom att besvara frågan: Vad har verkligen betydelse för mig? Gå in i övningen med en nybörjares sinne. Var nyfiken på dig själv, istället för att ta gamla sanningar för givet.

Steg 1. Samla in data kring vad som är betydelsefullt för dig

Börja med att samla in “data” om vad som betydelsefullt för dig – som ledare, i din yrkesroll och privat.

 1. personlig_riktningAnteckna allt som dyker upp – stort som smått. Sätt ett alarm på 15 minuter och brainstorma fram det som är betydelsefullt för dig.
 2. Fånga detta med hjälp av post-its eller i en mindmap. Det finns inget “rätt” eller “fel” – ta med allt!
 3. Använd bilden bredvid för att undersöka vad som är betydelsefullt för dig ur lite olika perspektiv.
 4. När klockan ringer är du klar för idag. Lägg detta åt sidan så det får “vila” och fortsätt med steg 2 i morgon.

Steg 2. Beskriv och utveckla din lista punkt för punkt

Gå igenom din lista från steg 1. Gör ett första urval och förtydliga vad det är som gör att respektive punkt är viktig för dig.

 1. Sätt ett alarm på 15 min. Titta igenom din lista från igår. Komplettera om något saknas. Gör sedan en grov sortering där du lägger bort de punkter som du inte tycker kvalar in, ta också bort eventuella dubbletter.
 2. Utforska punkt för punkt på din lista. Beskriv i fritext: hur kommer det sig att detta är betydelsefullt för mig?
  • Exempel: Om du har skrivit att “kompetens” är betydelserfullt på en lapp ska du nu utveckla varför – det kan vara betydelsefullt av flera olika skäl: “för att bättre kunna bidra och hjälpa teamet”, “för att jag vill bli mer framgångsrik i min roll” eller “för att bättre förstå hur världen fungerar”.
  • Stanna inte för länge på varje punkt. Skriv det viktigaste och gå sedan vidare.
 3. När klockan ringer avslutar du meningen. Om du känner dig klar fortsätter du med steg 3 i morgon. Om inte, fortsätter du där du slutade.

Steg 3. Förenkla din karta – vad är verkligen betydelsefullt?

Det dags för dig välja ut det som verkligen är betydelsefullt för dig och förenkla din “karta”. Det finns mycket du skulle kunna inkludera (precis som den första tunnelbanekartan) men det gäller att urskilja det som verkligen har betydelse för dig.

 1. Sätt ett alarm på 15 minuter. Läs igenom det du skrev om respektive punkt i steg 2 och fråga dig: vad är det som verkligen är betydelsefullt för mig? Markera återkommande ord och mönster i texten kring vad som är viktigt för dig.
 2. Sammanfatta det som verkligen är av betydelse i en ny lista.
  • Välj det som är väsentligt för att du ska leva ett rikt liv. Ta bort myller och onödiga detaljer. Tänk på att inkludera det du vill bidra med (vart du vill) och dina behov för att kunna bidra (vad du behöver för att komma dit)
  • Om du känner ett obehag, så är det helt normalt. Det är svårt att välja! Acceptera obehaget så gott du kan och gör ditt val (dessutom kan du ändra detta när helst du vill).
 3. Nu har du en handfull (ca 3-5) punkter framför dig och det är dags att identifiera eventuella samband mellan dessa.
  • Är några av punkterna sammankopplade (liknande stationerna på en tunnelbanelinje)?
  • Finns det något som är mer centralt, som övriga punkter stöttar eller bidrar till (liknande en knytpunkt eller central station)? 
  • Finns det något tidsperspektiv? Ligger något nära i tid (kanske formulerat i nutid), och något annat längre bort?
 4. Som sista steg: Sammanfatta din “karta” på ett sätt som passar dig. Försök rita ut sambanden mellan punkterna. Det viktiga är att du på ett enkelt och överskådligt sätt sammanfattar vad som verkligen är viktigt för dig.

Testa din karta i verkligheten

Det var allt för den här gången. Bra jobbat! Ta med dig din karta ut i verkligheten – testa om den ger dig perspektiv och hjälper dig att urskilja och välja det som är verkligen är viktigt för dig. 

Berätta gärna hur övningen fungerade för dig. Vad var givande? Vad var svårt? Något som var förvånande? Jag uppskattar verkligen när ni kontaktar mig!

Källor: BBC: How the Underground map evolvedWikipedia: Tube Map

Thomas Atterbom är en Agil Ledarskapcoach som hjälper agila chefer och ledare att utvecklas och bli mer lättrörliga i sitt ledarskap. Han är certifierad Integral Professional Coach™, Scrum Master och Produktägare med förändring och coaching som spetskompetens. Läs mer »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *