ga('send', 'pageview');
Categories
Citeruskulturen

Citerus kultur – En upplevelse

Det är en speciell känsla att vara del av ett växande och sprudlande bolag med en mognad och historia som ekar in i nutid. Jag skulle vilja dela med mig av hur det kändes att börja på Citerus.

Det är en speciell känsla att vara del av ett växande och sprudlande bolag med en mognad och historia som ekar in i nutid. Jag skulle vilja dela med mig av hur det kändes att börja på Citerus.

De gemensamma drag jag såg hos mina nya kollegor när jag började på Citerus var varken humor, klädstil eller ålder, utan helhetstänkande, ansvarstagande och fokus på att skapa värde. Kunde det vara så att alla kollegor hade samma fokus? Insikten att varje kollega delade de grundläggande dragen fick mig att bubbla av energi. På min första Citerusdag, när hela gänget var samlat ställde jag mig upp och berättade vad jag upptäckt.

Många nickade och log. En skön känsla. Sen kom första frågan. Har du sett våra värdeord? Jag frös till. Fanns det kärnvärden på Citerus? Varför hade jag i så fall inte koll på dem? Jag frågade nyfiket tillbaka hur värdeorden stämde överens med det jag beskrev. Det visade sig snabbt att Citerus kärnvärden, som hade tagits fram dryga 10 år tidigare matchade helt med min summering. Det helhetstänkande som jag såg beskrevs i Citerus Helhetssyn och Prestigelöshet. I ansvarstagandet fanns Citerus Engagemang och Mod och i värdeskapandet fanns Citerus Nyfikenhet och Professionalism. Att mina kollegor såg kopplingen och gav mig direkt feedback var en rejäl kick.

Med arbetsuppgiften om att vårda och vidareutveckla Citeruskulturen i min roll som Talent Manager har jag tagit tillvara på våra kärnvärden. Jag använder värdeorden när jag möter potentiella framtida kollegor, tittar på nya sätt att jobba med medarbetarundersökningar och när jag samordnar ramarna för våra Citerusdagar. Det är inte så att vi har ramat in våra kärnvärden men då och då dyker de ändå upp på våra väggar.

P Prestigelöshet Att leta rätt och möjligheter, inte fel och syndabockar.
N Nyfikenhet Att ständigt ompröva sanningar och söka ny kunskap.
E Engagemang Att inspirera andra människor till att lyckas.
H Helhetssyn Att identifiera och fokusera på de viktiga detaljerna för att uppnå en helhet som är större än summan av delarna.
M Mod Att våga utmana sina rädslor och stå för det man tror på.
 ! Utropstecknet En vilja att alltid agera professionellt.

Vilken var din första upplevelse när du lärde känna din företagskultur?

Ta del av Citerus kulturbok!

By Sandra Ahnkron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *