ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Grupp eller team – vad är skillnaden?

Känner du till skillnaden mellan en grupp och ett team? Om du vill lyckas med ett teambaserat agilt arbetssätt som Scrum är den skillnaden helt avgörande att förstå.

Känner du till skillnaden mellan en grupp och ett team? Om du vill lyckas med ett teambaserat agilt arbetssätt som Scrum är den skillnaden helt avgörande att förstå.

tobias-forsEn fråga som ofta kommer upp när jag håller utbildningar i Scrum är: “När ska man inte använda Scrum?” Det är inte alldeles enkelt att hitta generella riktlinjer kring det, men jag har åtminstone en tydlig tumregel:

Om ni inte tänker satsa på team, då är Scrum inget för er

Organisationer som inte har en tydlig ambition att skapa kraftfulla och självorganiserande team ska inte använda Scrum. Scrum är inte till för att administrera arbetsgrupper. Scrum är till för att skapa förutsättningar för grupper att utvecklas till team. Så, vad är egentligen skillnaden mellan en grupp och ett team?

Om du någon gång kommit på dig själv med att säga att “vi har precis satt ihop ett nytt team”, så har du snubblat på en ledtråd kring varför det är så viktigt att göra skillnad på begreppen “grupp” och “team”.

En grupp är lätt att skapa. Gå en sväng på kontoret och samla ihop en handfull personer. Där har du din grupp.

Ett team är någonting annat. Ett team kan inte sättas ihop. Det vi kan göra är att på ett högst medvetet sätt skapa en grupp och förutsättningarna för att gruppen ska kunna förvandlas till ett team. Den förvandlingen tar tid, och tid är som bekant pengar. Därför ska utveckling av team ses som en investering, och behandlas därefter.

Hur vet vi då om vi har fått ett team? Katzenbach och Smith, som skrev bästsäljaren The Wisdom of Teams, har en definition av team som passar väl överens med mina personliga erfarenheter. Ett team är för dem:

  • en liten grupp människor,
  • med färdigheter som kompletterar varandra,
  • dedikerade till samma syfte, mål och approach
  • och man håller varandra ansvariga för dessa.

Den punkt som sticker ut starkast för mig är den om syfte och mål. När samtliga personer i en grupp bestämmer sig för att ett visst mål ska uppnås, då börjar det hända saker i gruppen. När syftet dessutom är relevant för affärsverksamheten är vi på helt rätt spår. Det är därför featureteam är ett så viktigt mönster för agila team. Ett featureteam har ett tydligt uppdrag att bygga viss värdefull funktionalitet. Det betyder att teamet samlas kring någonting som är uppenbart relevant både för verksamheten och slutanvändarna. Detta relevanta mål hjälper teamet att smälta samman.

När jag frågar ett riktigt bra team vad de jobbar med, så kan alla i teamet prata om det – därför att alla känner för målet och förstår det. I ett mindre framgångsrikt team är det precis tvärtom. Var och en talar för sin egen sak, men ingen för helheten.

Från ett mer teoretiskt perspektiv kan man säga att ett team är ett system. Det som utmärker ett system är att dess prestanda avgöras av hur väl systemets delar interagerar, inte av hur väl delarna presterar var för sig. Detta gäller för alla typer av system – även sådana som består av människor.

I mer vardagliga ordalag är det mänskliga relationer som avgör hur väl ett team presterar. Dessa relationer växer fram över tiden. En grupp måste få jobba tillsammans så pass länge att relationerna hinner utvecklas.

Ju mer relationerna utvecklas, desto starkare påverkar de gruppmedlemmarnas beteenden. Beteenden som stöttar öppenhet och samarbete tar över, och beteenden som handlar om att värna den egna rollen och hålla ryggen fri faller bort.

Allt det här låter kanske självklart, men några vanliga fallgropar visar att vi ofta glömmer att ett team är ett system:

  • Vi flyttar runt personer som om de vore utbytbara resurser – och slår därmed sönder de värdefulla relationer som vi precis investerat i att skapa.
  • Vi rekryterar ett team av rockstar-ninjor med helt rätt färdigheter, men glömmer att undersöka om de har potentialen att bilda ett kraftfullt team tillsammans.
  • Vi ber personer jobba med flera helt olika saker parallellt, vilket gör att man aldrig får det fokus på ett gemensamt mål som krävs för att gruppen ska utvecklas.
  • Vi sätter ihop grupper där personerna har helt olika mål, men kallar dem ändå för team, vilket skapar en märklig limbosituation där deltagarna förväntas samarbeta, men inte har något att samarbeta kring.

Att grupper växer samman och blir team innebär inte att alla ska tänka på samma sätt. Tvärtom. Effektiva team har en ständigt pågående professionell diskussion. Man drar nytta av det faktum att olika personer i gruppen har olika perspektiv. Samtidigt håller man i ett team varandra ansvariga för att man faktiskt kommer framåt, så att man inte fastnar i eviga långbänkar.

När man avslutar uppgifter och når mål tillsammans så fyller det på ny energi och bidrar till en positiv utveckling. Känslan att kunna klara av vad som helst tillsammans är ett tydligt tecken på att ni verkligen lyckats utveckla ett team. Ta hand om den investeringen!

Är du en del av en grupp eller ett team idag? Om du säger team: hur väl stämmer Katzenbach och Smiths definition för er?

Lär dig mer om Scrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *