ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Hjälp – får vi be om SAFe?

Behöver ni skapa transparens för bättre beslut i hela organisationen? Behöver ni stöd att agilt samordna flera delar? Har ni tittat på olika ramverk, men är rädda för att införa en metod som snarare lamslår organisationen?

Det är ok, ni får fråga efter SAFe, LeSS eller vad ni nu har hittat, vi hjälper er på vägen mot det riktiga målet. 

Verktyg efter målet

Grupper och avdelningar väljer metod bland t ex lean, scrum och kanban beroende på verksamhet. På samma sätt finns många ramverk för större samordning, t ex LeSS, SAFe, Scrum at Scale, Nexus, Spotify-modellen, m fl. Den här mångfalden är en tillgång, då alla organisationer fungerar olika.

Målet är aldrig att “införa SAFe/Less/Nexus”, utan att hitta ett arbetssätt som skapar transparens, ägandeskap, affärsvärde och hållbarhet – de effektmål som gör hela organisationen beslutsför. Att hela organisationen, inklusive ledningsgruppen arbetar mot samma effektmål och förstår de agila principerna.

Kompromissa inte med de agila principerna

Det är allt för lätt att kompromissa med de agila ramverken så att problemen med de tidigare arbetssätten ändå finns kvar. Därför behöver organisationer ofta hjälp att se hur ramverken kan anpassas att både följa den egna verksamheten och de agila principerna.

Citerus förändringsledare har en trygg agil identitet med siktet inställt på effektmålen. Varje konsult har en stor verktygslåda och vi implementerar aldrig dogmatiskt en viss metod eller ramverk, utan läser av organisationen, ger alternativ och ser vad som fungerar.

Läs på!

Skaffa er kunskap kring de olika ramverken, gå på seminarium, prata med de som lyckas jobba agilt mot gemensamma mål. Ta hjälp utifrån, hitta någon ni trivs med. Sno bra koncept, hitta på egna, prata med varandra.

Mer om SAFe

Mikael Boman är en av Citerus grundare med lång erfarenhet från agila metoder och att bl a introducera SAFe i globala organisationer. Han har en pragmatisk hållning och kan plocka det organisationen behöver ur ramverken, se vilka agila principer som organisationen måste ställa om sig att följa och skapa ett agilt arbetssätt på verksamhetens villkor.

Ta chansen att höra Mikaels erfarenheter, fallgropar och tips, då han håller en certifieringskurs i SAFe på Citerus i november.

Om ni är nyfikna på en kort introduktion så håller Mikael sitt populära morgonseminarium igen, ta chansen att träffa Mikael, förstå utmaningar och möjligheter med SAFe!

By Cecilia Borg

Säljansvarig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *