Nathalie är en av våra javautvecklare och har precis genomgått Citerus halvårsprogram för backendutveckling  Citerus Agile Developer Jumpstart hos en av våra klienter där hon just nu avslutar projektet. Vi passade på att fråga mer om hennes tid på Citerus.

När vi för Jumpstart programmet på tal skiner hon upp. “Det har varit en fantastisk kickstart! Jag har fått möjlighet att arbeta med backendutveckling med microservices, CQRS och event sourcing vilket har varit otroligt intressant och lärorikt. Jag har fått vara del av ett jättebra team och känner mig stolt över att ha kunnat levererat mjukvara med högt värde och kvalité. Nu känner jag mig ännu mer redo att gå ut i nya uppdrag och då gärna jobba vidare med detta.”

Problemlösning och strukturerad kod

Nathalie älskar att jobba med problemlösning, att bryta ned något komplext i mindre delar och att se saker ur olika perspektiv. Dessutom är en av hennes specialiteter att strukturera kod. “Jag tycker verkligen struktur och tydlighet är viktigt,” säger hon. “Det gör livet så mycket lättare som utvecklare. Ett naturligt sätt att uppnå detta är genom test-driven utveckling, därför har vi skrivit all vår kod test drivet, både vid nyutveckling och vid födseln av nya microservices.”

Mobbprogrammering

Är det något som Nathalie verkligen brinner för när det gäller arbetssätt och metodik så är det parprogrammering och mobbprogrammering, både för koden som produceras så väl som för team-spriten. Att dela skratt med sina kollegor och skapa god stämning är något Nathalie alltid bidrar till.
Jag har verkligen upplevt hur mycket man kan vinna i kvalitet och resultat om man jobbar och hjälps åt som team. Mobbprogrammering är verkligen en metod jag sett fördelarna med då det är ett fantastiskt tillfälle för kunskapsöverföring. Dessutom ger det en trygghet och sammanhållning i teamet, vi har verkligen haft jätteroligt under våra mob-sessioner!”

 

Java och microservices på önskelistan

På frågan om vad Nathalie vill göra härnäst svarar hon att hon gärna fortsätter med backendutveckling inom java och att utveckla microservices. Hon är nyfiken på allt och hoppas på nya spännande uppdrag framöver.

 

Nathalie Cirverius 2

 

Vill du jobba med Nathalie? Kontakta [email protected]

Är du nyfiken på Citerus Jumpstartprogram? Kika här.

Skriv en kommentar