ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Vad innebär en lärande organisation?

Jag har snart varit vice VD på Citerus i ett halvår och reflekterar lite över lärande som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Redan tidigt i mitt arbetsliv definierade jag om karriär och vad det betyder för mig till att vara om att jag lär mig nya saker, då gör jag ”karriär”. “Att se lärandet som steg i min karriär har gjort att jag kunnat hoppa av strävan att nå högre och högre i hierarkier.

Vad är då en lärande organisation? Det finns säkert många definitioner på det men growth mindset sammanfattar det bra tycker jag. Om jag kan få alla på Citerus att tänka ”vad spännande, det kan jag inte men då kan jag lära mig det” då skapar det en framtidstro och en form av karriärväg som gynnar individen men också skapar möjligheter för oss som företag. Det finns också ett talesätt som säger att bästa sättet att lära sig något är att lära ut det till andra. Om jag ska förklara något för någon annan så måste jag själv ha förstått det på en djupare nivå. Det roliga med det här är att jag medan jag förklarar, ritar och berättar får ytterligare en nivå av lärande. Även de frågor som ställs av kursdeltagarna gör att jag får nya perspektiv och insikter. De lär mig en massa saker och på så vis skapar vi ett utbyte som vi alla vinner på.

Varför vill vi skapa en lärande organisation? Dagens samhälle utvecklas i allt snabbare takt och det gäller att hänga med annars kommer konkurrenterna ikapp oss, eller ännu värre drar om oss. Vår omgivning och det vi gör blir mer och mer komplext och för att kunna hantera komplexitet behövs experiment. Det går så snabbt så om ska analysera oss fram till en lösning så kommer den vara passé innan vi hunnit realisera den. En annan aspekt är att det är roligt att jobba i en organisation som ser misstag som något värdefullt. Där trivs människorna och när vi växer och känner att vi bidrar så kommer engagemang. Med engagemang och energi kommer kreativitet, då kommer företaget också att bli mer lönsamt.

Hur skapar vi då en lärande organisation? Det finns ju såklart många sätt och det viktiga här är att varje organisation hittar sitt sätt. Ett enkelt sätt att börja är att dela, diskutera och reflektera kring det som händer. Dela med oss av saker vi i vårt team eller jag som individ har testat och som fungerat bra. Då kan andra få inspiration att testa det också men inte kopiera, det behöver först anpassas till den kontext jag eller mitt team befinner mig i.


Den viktigaste faktorn här är ändå reflektion, både i grupp och individuellt. Det kan tyckas enkelt men många organisationer har idag så mycket på gång samtidigt att tiden till att sitta och reflektera helt enkelt inte finns.


Hur ska vi då kunna lära oss av våra misstag eller felbedömningar och hur ska vi då se allt det som faktiskt fungerar? Ett tips är att införa learning days, vi har Citerusdagar en gång i månaden då vi träffas för att dela med oss och skapa utrymme för en paus där reflektionen får plats. Sen räcker det ju inte med reflektion bara en dag i månaden men det är en bra början. Kalendern är ett annat ställe att titta på, se hur många möten du har per dag och hur mycket tid du har för egen reflektion. Det roliga är att ju mer du pausar och reflekterar desto mer effektiv kommer du bli.

Efter ett halvår som vice VD så har jag insett att jag kan en massa bra saker som jag har nytta av i min nya roll. Det behöver vi komma ihåg! I en lärande organisation är det lätt att fokus hamnar på allt vi inte kan. Det blir lätt en stressfaktor. Så slå på nyfikenheten och hedra kunskapen som finns då tror jag att vi tillsammans skapar en rolig och kreativ organisation! Vad tror du?

By Cecilia Bjuhr

Agil coach, förändringsledare, scrum master

2 replies on “Vad innebär en lärande organisation?”

Du träffar huvudet på spiken, Cecilia! 🙂
Vi behöver alla avsätta tid för reflektion som leder till lärande och förbättringar!

Tack Håkan! Vi vet ju att det är så och ändå är det så lätt att dras med i alla möten och intressanta saker som händer. Det gäller att tänka efter och måna om sin tid så att reflektionen får plats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *