ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Dödliga beteenden i utvecklingsorganisationer

Den största faktorn till att mjukvarubaserade startups kraschar är bristande samarbete mellan teknik och affär. På Agila Sverige 2015 höll vi ett blixttal för att belysa de smittsamma beteenden som smyger sig in och långsamt men effektivt kväver all lust, förändringsvilja och samarbete inom utvecklingsorganisationer.

Missade du blixttalet på Agila Sverige 2015 vill vi uppmuntra dig att trycka på play för 10 minuter fylld av inspiration. Kärnan i vår analys och våra rekommendationer hittar du sedan här nedanför.

När affärssidan vill ha snabba, smarta lösningar är det lätt att som utvecklare anklaga affären för att sakna förståelse för komplexiteten i den tekniska lösningen. Affärssidan beskyller samtidigt utvecklingsteamen för att inte bry sig om kundvärde och att de gör det onödigt krångligt. Känslosamma situationer uppstår där säljare eller produktägare ensidigt driver utvecklingsteamen mot fullösningar som bygger upp den tekniska skulden. Att detta händer gör oss irriterade! Tar vi oss tiden och kollar närmre på varför samarbetet mellan teknik och affär fallerar förstår vi dock att det är något väldigt mänskligt som händer:

  • Vi – Dem När grupper blir för stora söker människor tillhörighet genom att identifiera sig med ett mindre urval personer. Vi söker oss ofta till dem som är mest lik oss själva, vilket ger homogena kompetensgrupperingar. I vår bransch leder det inte bara till friktion och konflikter, utan också betydligt sämre resultat. Att arbete tvärfunktionellt över kompetensgränser är avgörande för att lyckas med mjukvaruutveckling.
  • Stereotyper Vår hjärna är designad för att känna igen mönster. Vi är snabba på att bekräfta våra antaganden och fylla i luckor. Det är mänskligt att förenkla sin vardag på detta sätt. De typiska bilderna av en utvecklare och en säljare skiljer sig avsevärt åt och driver oss att tro att vi tänker mer olika än vi egentligen gör.
  • Olika språk Säljare och utvecklare är två grupper som pratar helt olika språk. Utvecklare har mängder av termer kopplade till koden, systemarkitekturen och alla de steg som krävs för att bygga en viss funktionalitet. Socialt smidiga säljare som gärna diskuterar ROI, effekt och värde för kunden skalar ofta ner sitt språk i mötet, vilket ger en ännu fattigare konversation där utvecklare saknar tydlighet.

Skapa ett gemensamt språk och skruva upp nyfikenheten!

För att lyckas motstå de mänskliga krafterna som får samarbetet mellan teknik och affär att fallera behöver vi ett aktivt arbete som motverkar söndringen:

  1. Organiseringen behöver ses över. Utgår vi från målsättningar och mjukvarufunktionalitet kan vi binda samman olika kompetensområden!
  2. Var och en behöver bli medveten om att de mentalt stoppar in andra person i fack, bli extra tålmodiga med “de andra” och utmana sina och andras felaktiga antaganden.
  3. Teknik och affär behöver definiera och bygga förståelse för gemensamma termer. Med en liten inital ansträngning byggs en förståelse för de mål man tillsammans vill uppnå, vilket spar mängder av missförstånd, frustration och mötestid.

Lär dig mer om samarbete!

  • Ge dig ut på Google och sök på termer som Intergroup conflict och Ingroup (begrepp inom sociologin som förklarar vi-dem-effekten) eller Stereotyping (socialpsykologiskt begrepp som beskriver varför vi antar och läser in så mycket som är fel i mötet med andra) eller Constructivism och Discourse analysis (som inom pedagogiken förklarar varför vi lär oss olika ord och tolkningar).
  • Planera in en Event Storming för att skapa ett gemensamt språk på två timmar. Läs på själv, eller anlita oss för att själv kunna delta.

Träffa oss och få koll på hur vi som konsulter, kursledare och mötesfacilatorer kan hjälpa er till en smartare organisering, mindre slitningar mellan grupper och att bygga upp ett gemensamt språk.

Lär dig mer om Event Storming!

By Dan Eidmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *