ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Att leva som man lär – Citerusdag i lärandets tecken

En gång i månaden har vi Citerusdag på Citerus. Information om hur det går för företaget och dess inriktning blandas med föreläsningar från kunder och konsulter.

En gång i månaden har vi Citerusdag på Citerus. Information om hur det går för företaget och dess inriktning blandas med föreläsningar från kunder och konsulter.

En del av dagen innehåller ofta Open Space och avslutas på kvällen med trevligt mingel och diskussioner långt in på småtimmarna. För en konsultorganisation gäller det att ta till vara på sina anställda och skapa energi och Citerusdagen har visat sig vara ett vinnande koncept. I våra Citerusdagar lyckas vi förenas i vår agila och nyfikna anda, och genom reflektion, inspiration och kunskapsutbyte blir vi inspirerade att ge våra kunder ännu bättre värde!

Återkommande återblickar och ny kunskap

Citerus är ett konsult- och utbildningsbolag som växer. Konsulterna sitter hos olika kunder på uppdrag parallellt med att vi håller öppna och interna utbildningar för engagerade deltagare. Mitt i denna intensiva och dynamiska värld har Citerus en dag per månad då vi alla träffas.

På mötet i oktober hade vi delat upp agendan i tre delar; en allmän information om Citerus och hur det ser ut framöver, en del med inspiration från både egna konsulter och kunder och avslutningsvis ett gemensamt kunskapsutbyte i form av Open Space.

Transparens

Under den allmänna delen berättade vår VD Karin Edström ackompagnerad av vår säljchef Pär Buskas om hur det går på våra uppdrag, vilka spännande kunder vi jobbar med och vilka utmaningar som väntar. Vi fick också en särskild dragning från vår Talent Manager Sandra Sundberg om en personalundersökning som genomförts genom Great Place To Work. Trots att det var ett otroligt bra resultat på undersökningen finns det alltid, som i alla situationer, något man kan förbättra, och det var en hel del diskussioner och analyser som bubblade bland åhörarna. Vi hade även en session där alla berättade kort om vilket uppdrag de var på just nu och en reflektion om det. Denna del att tydligt och klarsynt berätta och diskutera hur Citerus går är ett exempel på den transparens som vi alla arbetar för och som bidrar till att alla känner sig delaktiga i företaget, även om man spenderar nästan all tid ute hos våra kunder.

Kunskap och inspiration

Efter inledningen väntade två presentationer av våra egna konsulter. Mattias Holmqvist  berättade om en lösning han skapat för en kund. Den är byggd i språket Clojure och använder flertalet tjänster från Amazon (Amazon Web Services). Efter det fick vi även ta del av Håkan Jonson som beskrev sitt hobbyprojekt där han driver ett skivföretag som säljer LP-skivor. En tjänst som efterfågas av hans kunder är möjligheten att digitalisera sina LP-skivor och Håkan har skapat en lösning som löser detta. Systemet är baserat på pordukter inom Google App Engine och Håkan besättade om möjligheter och utmaningar med att använda Googles tjänster.

Efter detta hade vi förmånen att få lyssna på en av våra kunder som berättade om sina erfarenheter om att gå från ett litet start-up bolag till att plötsligt vara närmare hundra personer på utvecklingsavdelningen. Hur hanterar man grupper och strukturer? Hur får man personer från 30 olika länder att samarbeta och gå mot samma mål? Det var spännande att höra deras erfarenheter och se på det agila ledarskapet som behövs för att kunna uppnå världsdominans. Frågorna och funderingarna blev många och visar hur viktigt det är att få nya erfarenheter och insikter om hur en situation kan lösas på.

En spännande förmiddag var till ända och efter lunchen följde en mycket kreativ kunskapsövning.

Open Space – ett format där alla kommer till tals

Harrison Owen skapade i mitten av 1980-talet en form av konferens där en mindre eller större grupp kunde skapa en agenda, diskutera agendans ämnen och producera ett resultat (fysiskt eller i form av kunskap) under en mycket begränsad tid. Han kallade formatet Open Space Technology [länk till http://www.openspaceworld.com/index.htm] (eller Open Space) och det har sedan dess använts flitigt för att snabbt uppnå resultat.

För oss på Citerus användes eftermiddagen till Open Space faciliterat av Håkan Appelgren. Tiden flög fram och alla var engagerade i olika sessioner. Clojure, Google App Engine och arktetkturrevy blandades med scrum masterns utmaningar, nya kurser och story mapping och även företagskulturen fick sin beskärda del av uppmärksamhet. Ett sprudlande sorl blandat med glada tillrop och applåder fyllde lokalerna och det var ett upprymt gäng som samlades för en liten avslutning innan kvällens mys med tilltugg och dryck tog över. Inte för att de kreativa diskussionerna tog slut där, men strukturen blev lite lösare…
När vi på måndagen samlade ihop våra post-it lappar med feedback var det en härlig känsla att kunna läsa uttryck som “Kanondag”, “Grymt bra OST!” och “Great”.

Ett vinnande koncept och en ständig utveckling

För Citerus är vår rytm med månatliga träffar viktig. En blandning av insikter och ny kunskap ger oss möjlighet att finjustera vår framtida väg.
I mångt och mycket bygger vår kultur på de tre grunderna i Scrum; transparens, granskning och förändring. När vi hör om hur det går för konsulter och för företaget är det en tydlig transparens som skapar medvetenhet hos oss. Vi granskar oss själva som i mätningen med Great Place To Work, men också genom att se på hur vår omvärld förändras och vad som pågår inom tekniker och metoder. Slutligen diskuterar vi under OST:en vad som kan göras och vi bygger för de förändringar som behövs för att leda Citerus mot nya mål. Allt enligt vår agila övertygelse, det kallar jag att leva som man lär!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *