ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Ska vi verkligen använda oss av projekt inom utveckling?

Projekt är väldigt vanligt i många organisationer som utvecklar mjukvara. Tyvärr tar man sällan hänsyn till vilken skada projektet kan medföra i organisationen och för den produkt man utvecklar.

Categories
Metod

Lyckas med självorganiserande teamindelning

Några av oss på Citerus beslutade oss för ses, lära av varandra och samla ihop våra erfarenheter kring självorganiserande teamindelning från våra uppdrag som agila coacher. Det finns en hel del att tänka på för att göra medarbetarna delaktiga i självorganisering, allt ifrån att välja ”lagom” många regler, vara ödmjuk och öppen för de förslag […]

Categories
Metod

Toppa det agila förändringsarbetet med självorganiserande teamindelning

Det är dags för omorganisation och nya utvecklingsteam ska skapas. Företagets chefer samlas i ett stängt rum och resultatet blir en PowerPoint med nytt organisationschema. Hur ser det ut hos er? Tänk om medarbetarna fick skapa sina team själva!

Categories
Metod

Fyra viktiga kontaktytor för en agil projektledare

Att vara projektledare för ett agilt projekt ställer ofta lite extra krav på dig som projektledare. Håkan Appelgren ger här en sammanställning av dina fyra viktigaste kontaktytor.

Categories
Metod

Checklista för Open Space hos Citerus

På Citerus använder vi oss ofta av formatet Open Space (OS) för att sprida information och diskutera olika ämnen. Open Space är en väl etablerad teknik för att i grupp skapa kunskap inom godtyckligt område.   Open Space bygger på deltagarnas engagemang och kunskap för att skapa och delge information till andra. Nedan följer en […]

Categories
Metod

Att leva som man lär – Citerusdag i lärandets tecken

En gång i månaden har vi Citerusdag på Citerus. Information om hur det går för företaget och dess inriktning blandas med föreläsningar från kunder och konsulter.

Categories
Metod

Behövs projektledare i en agil värld?

Ni har börjat att jobba agilt: teamen är formerade, backloggar skapade och utvecklingen är igång.

Plötsligt, men egentligen inte oväntat, dyker kravet på rapporter till högre chefer upp och en beställare är missnöjd med att man faktiskt inte fått allt man trodde att man skulle få. Förut var det självklart att det var projektledarens uppgift att hantera dessa frågor, men nu är det ju självstyrande team med produktägare och scrum masters som kör. Vems är ansvaret då?