ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Få igång diskussionen i teamet med en bokklubb

Vill du väcka diskussion om en eller flera frågor i ditt team? Citerus konsult Ulrika Malmgren tipsar om ett lätt och trevligt sätt att väcka båda diskussion och ge nya kunskaper

Vill du väcka diskussion om en eller flera frågor i ditt team? Citerus konsult Ulrika Malmgren tipsar om ett lätt och trevligt sätt att väcka båda diskussion och ge nya kunskaper

ulrika-malmgrenI mitt gamla team hade vi en diskussion om hur vi skulle hantera de buggar vi hittade. Det finns ett antal sätt att gör det på:

  • Fixa dem
  • Prioritera dem bland övriga poster i backloggen
  • Lämna dem att dö i ett buggrapporteringssystem

Vill du få igång den eller någon annan diskussion i ditt team? Ett bra sätt, som både väcker tankar och idéer samt ger ny kunskap, är att anordna en bokklubb under lunchen.

Om ämnet bugghantering är aktuellt för ert team föreslår jag att ni, liksom jag gjorde, läser Elisabeth Hendrickson’s artikel“Bugs spread disease” och Jeff Athwood’s artikel “Not all bugs are worth fixing” och sedan diskuterar dem tillsammans under bokklubben. Prata om hur artiklarna får er att känna, vilka fördelar ni ser med varje metod och vilka långsiktiga effekter ni tror att de har. Prata också om hur det är applicerbart på ert team och låt teammedlemmarna utforma experiment att testa i ert team under de kommande x veckorna.

Böcker är bra av många anledningar men deras största nackdel är det faktum att de är långa. Folk läser vanligtvis en halv bok men hinner sällan avsluta dem. Därför är artiklar eller blogginlägg ett ypperligt format för en bokklubb.

Bokklubbsformatet funkar på ett stort spektrum av ämnen och det finns mängder med bra material att diskutera om det mesta. Med lite snabb research med hjälp av internet och kollegor brukar det vara lätt att hitta lämpligt material.
Trevlig läsning!

By Ulrika Malmgren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *